Rite steun 24 hr apotheek http://hollandpillen.com/ natuurlijke anti inflammatoire pillen

Auteur Archief

Zorg

In de zorg spelen vraagstukken zoals nieuwe bekostigingssystematiek, veranderende wet- en regelgeving en klantgerichtheid een belangrijke rol. Zorginstellingen transformeren meer en meer naar zorgonderneming. Dat vraagt om bestuurders die passen bij de toekomst van de zorgsector in Nederland en de veranderende eisen. Holtrop Ravesloot is actief binnen zowel cure als care en werkt onder andere voor ziekenhuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, gehandicaptenzorg en voor instellingen die zorg voor ouderen of thuiszorg aanbieden. Tevens werkt ons searchbureau voor gelieerde organisaties zoals verzekeraars, onderzoeksinstituten, koepelorganisaties en toeleveranciers. Sinds haar intrede in de medische wereld in 1997 heeft Holtrop Ravesloot enkele honderden bestuurders en toezichthouders op topniveau geplaatst.

Familiebedrijven

Daar waar familiebanden een rol spelen in een bedrijf, is het van belang zaken van emotie te scheiden. De consultants van Holtrop Ravesloot kennen als geen ander de gevoeligheden die bij familiebedrijven komen kijken. Ons netwerk bevat bruggenbouwers en diplomaten met een sterk zakelijk karakter én doorgewinterde managers met een perfect gevoel voor verhoudingen.

Consumenten- en retailmarkt

De consumenten- en retailmarkt is een sterk concurrerende markt met een groot aantal zeer diverse spelers. Een markt waarin hoge investeringen snel moeten worden terugverdiend terwijl de winstmarges onder druk staan. Waarin de ‘route to market’ aan grote veranderingen onderhevig is en de fysieke winkel niet altijd meer centraal staat. En bovendien een markt vol kansen. Goed kunnen anticiperen op ontwikkelingen, processen in de vingers hebben en doortastend kunnen optreden zijn essentiële eigenschappen voor leidinggevenden in deze sector. Een sector waarin generalisten eigenlijk ook specialisten moeten zijn. De consultants van Holtrop Ravesloot helpen het gezochte schaap met vijf poten te vinden.

Zakelijke dienstverlening

De brede wereld van de zakelijke dienstverlening vraagt om inhoudelijk sterke leidinggevenden die snel kunnen schakelen, creatief zijn, gevoel voor kansen en mogelijkheden hebben. En feilloos aanvoelen waar klantbehoeften liggen. Die nuchterheid aan de dag leggen, plus enthousiasme en geloof in producten en diensten die zich nog moeten bewijzen. Ons searchbureau kent de mensen die in deze sector het verschil maken.

Industrie

De industriesector heeft sterke behoefte aan leidinggevenden die de kansen en risico’s van de markt kennen. Professionals met een technische/bedrijfskundige achtergrond, met gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen en voorzien van een gezonde dosis ambitie. Mensen die binnen de gegeven randvoorwaarden in staat zijn zeer succesvol en motiverend te opereren. En die zowel het kortetermijnbelang als de belangen op langere termijn niet uit het oog verliezen. De headhunters van Holtrop Ravesloot kennen deze wereld én de mensen die er hun professionele sporen verdiend hebben.