Rite steun 24 hr apotheek http://hollandpillen.com/ natuurlijke anti inflammatoire pillen

Holtrop Ravesloot en Sustainable Healthcare Challenge

logoDe Sustainable Healthcare Challenge (SHC) is een jonge stichting gericht op het stimuleren van ondernemerschap. Hiermee streeft zij ernaar antwoord te geven op de alsmaar toenemende vraag naar kwalitatief hoogwaardige innovaties in de zorg. Op 1 juni a.s. vindt de jaarlijkse ‘Challenge’ plaats waar een selectie start-ups de kans krijgen te pitchen voor financiële structurele steun. Holtrop Ravesloot is sinds drie jaar actief betrokken bij deze succesvolle stichting.  

De SHC is vier jaar geleden opgericht door zes (master)studenten met affiniteit voor zorginnovatie en ondernemerschap. “Het vormt een netwerk van jonge en ambitieuze mensen die de potentie hebben hun kennis en gedrevenheid te gebruiken om iets wat begint als een idee te laten uitgroeien tot een ware healthcare start-up”, legt bestuurslid Simone Uniken Venema uit. “Middels een uitgedacht traject bieden wij deze start-ups de mogelijkheid hulp in te schakelen van vijftien coaches die allen expertise hebben op het gebied van innovatie en/of ondernemerschap in de zorg”. 

Challenge met live bidding

Naast dit traject organiseert de SHC op 1 juni een Challenge, waar geselecteerde start-ups pitchen voor het publiek en daarmee toegang kunnen krijgen tot financiële en structurele steun middels een live-bidding. Deze Challenge is onderdeel van ons SHC Congres, waar vooraanstaande sprekers dit jaar ons eigen zorgsysteem zullen analyseren en bekritiseren.  

“Veel SHC finalisten hebben in korte tijd succesvolle start-ups in het leven geroepen en hebben zich in sommige gevallen zelfs op de internationale markt begeven. Wij hopen binnenkort zelf ook internationaal een impact te kunnen hebben op het gebied van zorgondernemerschap. Het ultieme doel is om een platform te worden voor jonge innovators in de gezondheidszorg die allen een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben: de medische sector blijven vernieuwen waarbij de kwaliteit van de zorg omhoog gaat terwijl de kosten zo laag mogelijk blijven”. 

Partnering met Holtrop Ravesloot

Holtrop Ravesloot is nu voor het derde jaar nauw betrokken bij de SHC. Het ondersteunt het SHC bestuur gedurende het jaar door middel van advisering tijdens vergaderingen, toegang bieden tot het eigen netwerk en reflecteren op het functioneren van het bestuur. Ook biedt zij de individuele bestuursgenoten steun bij het formuleren van hun persoonlijke doelen en het volbrengen daarvan. “Wij zijn zeer tevreden over de samenwerking met Holtrop Ravesloot en hopen dat dit zich de komende jaren op een positieve manier zal voortzetten”, aldus Simone.

U bent van harte welkom om op 1 juni het Congres & Challenge van de SHC (locatie: Utrecht) bij te wonen en de nieuwe generatie zorginnovators te ontmoeten. U kunt zich via volgende link aanmelden: http://www.sustainablehealthcarechallenge.nl/uitnodiging-congres-1-juni-2016/.

Dit artikel is een herziene versie van het eerder verschenen artikel in december 2015 in de ICT Special van Skipr, een magazine voor beslissers in de zorg.

www.sustainablehealthcarechallenge.nl
Contact: Simone Uniken Venema, bestuur SHC 2016, simone@shc2016.nl