Rite steun 24 hr apotheek http://hollandpillen.com/ natuurlijke anti inflammatoire pillen

Talent naar de Top websites Executive Search bureaus

De Executive Search Code (de Code) erkent de belangrijke rol die (Executive) Search Bureaus kunnen vervullen bij het realiseren van een betere m/v balans in topposities. De Code omvat negen principes die de kandidaat en het ‘induction’ proces ondersteunen. De Code is vrijwillig, zelfregulerend en relevant voor alle bedrijven die actief zijn op het gebied van recruitment op senior niveau.

Stichting Talent naar de Top is opgericht in 2008 en richt zich op het faciliteren en stimuleren van overheid, werkgevers en topvrouwen zelf. Om vanuit intrinsieke motivatie de instroom, de doorstroom en het behoud van het aantal vrouwen aan de top te bevorderen. Stichting Talent naar de Top streeft ernaar een platform en podium te bieden voor het leggen van relaties. Ook wil zij kennisdeling en –ontwikkeling aanmoedigen en op gang brengen. Zo organiseert de Stichting voor haar ondertekenaars verschillende evenementen waarbij de bevordering van m/v diversiteit centraal staat. Met het ondertekenen van de Code heeft … zich gecommitteerd aan het op gelijke wijze bemiddelen van mannen en vrouwen. Ons bureau heeft zichzelf het streefcijfer van …% vrouwen op de long list gesteld.

Op de website van Talent naar de top kunt u de namen vinden van alle executive search bureaus die de Code hebben ondertekend. www.talentnaardetop.nl