Rite steun 24 hr apotheek http://hollandpillen.com/ natuurlijke anti inflammatoire pillen

Drastische veranderingen aan eisen CEO’s

Dit jaar viert ‘s-lands langst bestaande executive searchbureau van Nederland, Holtrop Ravesloot, haar 55-jarige bestaan. In de afgelopen decennia zijn de eisen aan en strategische agenda’s van CEO’s drastisch veranderd. Tijd voor een analyse.

Vaak is het een ondoorzichtige wereld, het werkterrein van een headhunter. Het in 1960 opgerichte executive searchbureau Holtrop Ravesloot opereert al 55 jaar geruisloos als ‘trusted advisor’ in menig Nederlandse boardroom en daarbuiten. De headhunters acteren op de achtergrond wanneer er invulling gegeven moet worden aan de eindverantwoordelijke posities binnen de profit- en non-profitsector.

Ervaring wijst uit dat de vaardigheden, maar ook de strategische agenda van CEO’s in de afgelopen jaren significant aan verandering onderhevig zijn geweest. ‘Waar zo’n 20 tot 15 jaar geleden veel aandacht was voor taakgerichte competenties, zijn vandaag de dag de gestelde eisen verbreed en is er veel aandacht voor mensgerichte vaardigheden; de zogenaamde ‘soft competences’ wegen zwaar’, aldus Freek Muller, managing partner van Holtrop Ravesloot.

Een veranderende wereld, waarin digitalisering de horizonten van ondernemingen heeft doen laten verbreden. Een wereld waarin social media voor vergroting van de transparantie – en daarmee ook de kwetsbaarheid – van de onderneming zorgt, vraagt om een ander type leider. Een goede CEO neemt in de regel niet à la minuut een besluit; hij of zij is meer reflectief, meer creatief en meer ‘integraal’ dan voorheen. De dynamische, veranderende wereld creëert een onzekere werkelijkheid waardoor ook issues als nieuwe businessmodellen en digitalisering hoog op de strategische agenda staan, concludeert Jan Beerling, partner van Holtrop Ravesloot.

Andere tijden vragen niet alleen andere competenties, maar over het algemeen geldt ook een nieuwe volgorde van belangrijkheid in het totale competentieprofiel. ‘De leider van nu kenmerkt zich door inspirerend leiderschap, vervult een voorbeeldfunctie en beschikt over visie. Het actief onderhouden van (externe) relaties met alle stake- en shareholders is een prominentere rol gaan spelen en een CEO moet hen kunnen meenemen in de richting die hij of zij voor ogen heeft voor de onderneming. Dat vraagt om overtuigingskracht en visie. Een visionaire CEO onderkent die veranderde wereld, de economische paradigmaverschuiving. Het begin van een nieuwe periode waarbij groei langzaam kan gaan en veranderingen snel zijn’, aldus Boudijn Driesen, associate partner van Holtrop Ravesloot.

Voormalig Boer & Croon-partner Driesen is sinds januari verbonden aan Holtrop Ravesloot. Hij vervolgt: ‘Onder andere deze ‘paradigmashift’ maakt dat een behendige en vooral relevante CEO het meest succesvol zal zijn. Op het ‘waarom’ en dus relevantie van de onderneming en haar producten en diensten, komt meer nadruk te liggen. Dit geldt gelukkig ook voor ‘human capital’. Immers, de hoofdmoot van strategie heeft betrekking op executie en de hoofdmoot van executie gaat over mensen. Een risico van leiden is dat je een berg beklimt, achterom kijkt en niemand meer achter je ziet’.

In executive search gaat het echter niet alleen om de vaardigheden van de executives. Het kan soms best risicovol zijn om een ‘executive van buiten’ naar een onderneming te brengen; doorslaggevend is de culturele fit. Mensen op dit niveau slagen of falen niet alleen op basis van de afgevinkte competenties en een indrukwekkende strategische agenda.