Management Audit

Talent- en Marketmapping voor nu en de toekomst

Organisaties zijn continue in ontwikkeling. De veelgehoorde term “lerende organisatie” is daarvan het exponent. Lerende organisaties zowel in het publieke als het private domein worden geconfronteerd met grote impactvolle veranderingen maar ook met een opeenstapeling van kleinere minder zichtbare veranderingen. Meerdere minder impactvolle veranderingen kunnen net zo veel impact hebben als grote veranderingen zoals reorganisaties of een verandering van eigenaarschap.

Aan de basis van die ontwikkeling staan zowel interne als externe factoren. Wij voeren voor onze opdrachtgevers quick-scans uit die snel strategisch inzicht geven. U wilt weten waar uw organisatie staat, wij helpen u met een frisse blik van buiten zaken te duiden.

Andere uitdagingen (zoals innovatie, digitalisering, concurrentie, systeemwijzigingen, economisch tij) vragen om een andere aanpak om toekomstbestendig te blijven.

Holtrop Ravesloot voert, vanuit haar visie op ‘a careful contrast’, een management audit voor u uit. Zoals u van ons gewend bent, samen, creatief, scherpzinnig en betrokken. De matching matrix voor leiderschapsprofielen is een goed instrument om uw organisatie te ijken aan de uitdagingen van de toekomst. Vanuit de matching matrix zijn wij in staat een inschatting te maken of uw huidige structuur en leiderschapsmodel nog steeds past bij de uitdagingen van de toekomst. Hierbij combineren wij, wanneer gewenst, een talentmapping met een marketmapping.

Management audit

Een management audit begint voor ons, net als een search procedure, met het leren kennen van uw organisatie, haar mensen, omgeving en uitdagingen  om zo inzicht te krijgen in de uitdagingen van de toekomst.

Bij een management audit hoort:

 • vlootschouw management (verdiepende gesprekken): tweeledig; in gesprek met de mensen over hun ambitie en ontwikkeling en gedachte over fit naar de toekomst. Zowel individueel als in teamsamenstelling (complementair en voldoende divers: optimale discrepantie)
 • coaching en meedenken over ontwikkeling
 • assessment eventueel met externe partner

Talentmapping

Het in kaart brengen van het potentieel en talent binnen uw organisatie (management audit/vlootschouw). De talentmap geeft u inzicht in het aanwezige talent, waar ze nu staan in hun carrière, waar hun ambitie ligt en hoe het potentieel ingeschat wordt. Op basis van de talentmap kunt u gericht inzetten op de HR development.

Termen als binden en boeien en dus blijven zijn hier van toepassing. Talent werkt vanuit passie, met drive en heeft ambitie: herkend worden in deze passie en ambitie is zeer gewenst. Het gericht inzetten van management development is daarbij een goede tool.

Na inventarisatie en het opstellen van de talentmap zijn wij, als uw externe partner, een vertrouwd gesprekspartner voor de talenten om met hen mee te denken (als onafhankelijke derde) over hun ontplooiing/groei. In een jaarlijkse cyclus onderhouden wij contact en houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen, gekoppeld aan een passend advies.

Marketmapping

Naast de interne inventarisatie kunnen wij ook een externe benchmark uitvoeren. Hoe ziet de omgeving van de organisatie eruit? Wat voor organisaties acteren daar en onder welke voorwaarden? Wat voor talent is daar aanwezig? Een marketmap geeft inzicht in wat zich op ’talentgebied’ afspeelt in de omgeving van uw bedrijf. Dit geeft u de handvatten om de eigen management development te organiseren en te bestendigen. Daarnaast geeft een marketmap inzicht in het extern aanwezige talentpotentieel en kunt u deze informatie strategisch inzetten met het oog op uw eigen ontwikkeling en versterking van het leiderschapspotentieel. Wij pakken dit proces samen met u op en zijn uw verlengstuk (partner) in de markt waar het gaat om identificeren, benaderen en beoordelen van potentieel talent op een fit met uw organisatie.

In de praktijk: uitgangspunten en aanpak

De belangrijkste uitgangspunten voor een succesvolle management audit/ talent- of marketmapping zien wij als volgt:

 • de start van het proces dient helder gecommuniceerd te worden door de directie vanuit een transparante visie op het doel en de uitkomst van de management audit, talent- of marketmapping. Ieder proces begint met het meer dan goed leren kennen en begrijpen van uw organisatie, haar uitdagingen en de mensen;
 • een interviewtraject zoals regulier voorzien ligt soms gevoelig bij alle betrokkenen. Het borgen van de objectiviteit en de kwaliteit van de interviews en de analyses, en een open en heldere communicatie over de motieven, het proces en de uitkomsten van dit traject zijn daarom essentieel;
 • de kwaliteit en het potentieel van toezichthouders/bestuurders/directeuren en managers is alleen relevant tegen de achtergrond van de huidige positie, de strategie en de belangrijkste uitdagingen voor uw organisatie nu en in de komende jaren; zowel als organisatie als voor de verschillende strategische keuzes en projecten waar men voor staat;
 • vanuit deze situatie kunnen wij vervolgens alleen samen met u de belangrijkste criteria voor succes per functie (of waar mogelijk groep van functies) definiëren, zowel in termen van ervaring- als van persoonlijkheidseisen. Dit is voor ons de meetlat waartegen individuen en hun groeipotentieel kunnen worden afgezet;
 • naast het kijken naar individuele competenties zijn de rolverdeling, balans en complementariteit binnen alle lagen van de organisatie van belang voor het uiteindelijke toekomstbestendige succes van uw organisatie;
 • primair uitgangspunt is inzicht te krijgen in het potentieel van de zittende individuen en hen verder te ontwikkelen naar de toekomst (positieve grondslag). Inzicht koppelen wij altijd ook aan een outside-in benadering (benchmark) vanuit een executive search praktijk (de kern van talent- en marketmapping).

In onze rapportage zullen wij aandacht besteden aan:

 • een analyse van uw organisatie en haar uitdagingen en beschrijving van de cultuur/mensen, gekoppeld aan een zorgvuldige matching matrix met oog voor voldoende contrast. Dit is het uitgangspunt voor de interviews met de talenten binnen organisatie;
 • de ervarings- en persoonlijke karakteristieken van elk van de geïnterviewden ten opzichte van de matching matrix (het competentieraster) zoals we hebben vastgesteld;
 • een ‘gap-analyse’ waarbij de rolverdeling en de balans binnen de groep zullen worden belicht en aandacht is voor de complementariteit bij de inrichting van de leiderschapsteams;
 • inzicht in de samenstelling van het team met het aanwezig potentieel en aangeven waarin men dient te voorzien naar de toekomst toe (eventuele searchvraag);
 • een talentmap met oog voor ontwikkelingen en management development naar de toekomst toe (wanneer overeengekomen);
 • een marketmap die inzicht geeft in/een benchmark is van de omgeving van uw organisatie.
 • De rapportage is hierbij ons product. Uit onze relatie en rapportage voortkomende begeleidings- of searchvragen worden opgepakt vanuit ons portfolio van dienstverlening.
Neem contact op