Governance

Governance gaat over keuzes maken die de continuïteit en toekomstbestendigheid van de organisatie borgen.

Vanuit de maatschappij is een steeds grotere vraag naar toezichthouders. Holtrop Ravesloot Governance helpt bedrijven en instellingen bij het evenwichtig samenstellen van toezichthoudende instanties zoals raden van commissarissen en raden van toezicht.

Holtrop Ravesloot beschikt over een uitgebreid netwerk van geïnteresseerde en gekwalificeerde commissarissen en toezichthouders.

Zij leveren op basis van kennis en ervaring een belangrijke bijdrage als toezichthouder, adviseur en sparringpartner van de bestuurder(s). Holtrop Ravesloot Governance begeleidt het benoemingsproces. Bovendien dragen wij zorg voor een evenwichtige en gevarieerde samenstelling van een professioneel toezichthoudend orgaan.

Governance

Wij kijken verder om ook de mens achter het profiel te ontdekken.

Op basis van die vaardigheid en kennis selecteren wij de juiste mensen voor uw toezichthoudende posities.

Daarnaast beschikken we over een zorgvuldig opgebouwd netwerk van  geïnteresseerde en gekwalificeerde commissarissen en toezichthouders. Wij begeleiden het benoemingsproces en dragen op die manier bij aan een evenwichtige samenstelling van een professioneel toezichthoudend orgaan.


    Toezicht