Edith Zeevalk

Edith Zeevalk

Partner

edith.zeevalk@holtropravesloot.nl
icon-linkedin

In het verlengde van haar jarenlange ervaring, opgedaan bij gerenommeerde executive search organisaties, richt Edith Zeevalk zich voornamelijk op de search van directeuren, bestuurders en toezichthouders voor de zorg-, onderwijs-, utiliteiten-, woningcorporatie- en overheidssector en hieraan gerelateerde markten op het snijvlak van publiek-privaat.

Haar bedrijfskundige achtergrond en persoonlijke ervaringen als manager en directeur bij grote (internationale) en kleinere organisaties maken dat zij zich goed kan inleven in de dynamiek van het hedendaagse management- en directieteam en de grote technologische, bestuurlijke, maatschappelijke en wettelijke veranderingen waaraan organisaties worden blootgesteld. Complexe transitietrajecten die mogelijk beperkingen met zich mee kunnen brengen maar bovenal kansen kunnen bieden. Dit vraagt om talentvolle leiders die conceptueel, alert en wendbaar zijn, vernieuwing niet schuwen en bovenal hun einddoel goed in het vizier weten te houden.

Haar verregaande marktkennis maken haar vakkundig gespreks- en adviespartner voor directie en bestuur. Haar zorgvuldig opgebouwde netwerk, in zowel het publieke als private domein, biedt haar opdrachtgevers toegang tot een omvangrijk aantal gekwalificeerde kandidaten waarvan ‘trackrecord’, reputatie en ‘stijl van opereren’ doorgaans reeds bekend is.

Edith heeft een onbedwingbare nieuwsgierigheid in mensen, bijbehorende drijfveren en beweegredenen en voelt zich bevoorrecht haar passie beroepsmatig te mogen inzetten. Met haar betrokken, vasthoudende en doortastende aanpak heeft zij talrijke posities op (top)niveau mogen vervullen alsmede algehele leiderschapsteams mogen samenstellen.

Edith is getrouwd en is moeder van drie prachtige jongens.