Publieke sector

In de not-for-profit sector en de overheid spelen brede thema’s als digitalisering, efficiency en decentralisatie. De complexiteit van deze dossiers is hoog, daarom is het vinden van de juiste persoon essentieel.

Een Holtrop Ravesloot kandidaat past bij de positie, bij u én bij uw toekomst. Dat houdt in dat er aansluiting en draagvlak is in de bestaande cultuur maar dat deze kandidaat tegelijkertijd vernieuwend genoeg is om met verfrissende vragen en oplossingen te komen. Dat noemen we een zorgvuldig contrast.

Sterk in het publieke domein

Zorg

In de zorg spelen vraagstukken zoals nieuwe bekostigingssystematiek, veranderende wet- en regelgeving en klantgerichtheid een belangrijke rol. Zorginstellingen transformeren meer en meer naar zorgondernemingen. Dat vraagt om bestuurders die passen bij de toekomst van de zorgsector in Nederland en de veranderende eisen. Holtrop Ravesloot is actief binnen zowel cure als care en werkt onder andere voor ziekenhuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, gehandicaptenzorg en voor instellingen die zorg voor ouderen of thuiszorg aanbieden. Tevens werkt ons searchbureau voor gelieerde organisaties zoals verzekeraars, onderzoeksinstituten, koepelorganisaties en toeleveranciers. Sinds haar intrede in de medische wereld in 1997 heeft Holtrop Ravesloot enkele honderden bestuurders en toezichthouders op topniveau geplaatst.

 

Onderwijs

Het onderwijs in Nederland staat elk jaar weer voor grote uitdagingen. De veranderingen in het onderwijsstelsel stellen voortdurend hoge en soms andere eisen aan leiding en bestuur. Bestuurders met inhoudelijke kennis van onderwijs, die de buitenwereld binnenbrengen, een bedrijfsmatige visie meenemen en die de inhoudelijke uitdaging niet uit het oog verliezen. Vanuit onze integrale visie op onderwijs zijn wij in staat een complementair team op bestuurlijk niveau samen te stellen dat een onderwijsinstituut kan omvormen naar een onderwijsorganisatie. Holtrop Ravesloot zoekt bestuurders en toezichthouders voor onder andere universiteiten, hogescholen, ROC’s en voor koepels van voortgezet en primair onderwijs.

 

Overheid en ZBO’s

Bezuinigen aan de ene kant, meer klantgericht denken aan de andere kant. Ook de overheid en gelieerde organisaties, zoals de zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s), staan voor grote uitdagingen. Zij moeten meer en meer opereren als bedrijf, met de daarbij behorende besturingsmodellen, organisatiestructuren, processen en klanten. Daarnaast moeten zij hun primaire taak niet uit het oog verliezen. Ons searchbureau kent de wereld van overheid en bedrijfsleven en is in staat de juiste mensen te identificeren en interesseren die het beste van die twee werelden bij elkaar kunnen brengen. Topbestuurders die zich met hart en ziel willen inzetten, met oog voor wensen van medewerkers, klanten en overige stakeholders. En met gevoel voor de eisen die de huidige tijd aan de organisatie stelt.

 

Woningbouwcorporaties

Kruisbestuiving tussen sectoren zoals de woningbouw en het bedrijfsleven is van belang voor een vitale ontwikkeling van de maatschappij. Steeds vaker worden bestuurders gezocht die vanuit een integrale visie bruggen kunnen slaan. Woningbouwcorporaties moeten zich weer richten op hun kerntaak: het verzorgen van woningen en een leefbare omgeving creëren voor met name kwetsbare groepen. Dat vraagt om betrokken bestuurders met een duidelijke visie op de uitdagingen. Ontwikkelingen in wet- en regelgeving vragen eveneens om een nieuw type bestuurder.

In het netwerk van Holtrop Ravesloot bevinden zich de perfecte kandidaten die de brug tussen bedrijfsleven en woningbouwcorporatie kunnen slaan.

 

Culturele sector

De culturele- en de museale wereld vraagt om mensen die dynamisch en creatief zijn. Vaak lopen zij voorop wanneer het gaat om maatschappelijk verantwoorde thema’s en de impact. Wij begrijpen de problematiek van binnenuit en zoeken voor hen de juiste mensen die hun tentakels hebben in deze wereld en zowel de publieke als zakelijke wereld kennen.

 

 

 

Werkwijze

1

Alleen toptalent

Ons kandidatenbestand is van hoge kwaliteit: al jaren nemen wij alleen toptalenten in ons netwerk op. Onze opdrachtgevers profiteren van ons zorgvuldig opgebouwde kandidatenbestand.

2

> 95% succesrate

Samen met onze opdrachtgevers gaan wij voor ‘in één keer goed’. Dit blijkt ook uit de cijfers. Na een jaar zitten bijna alle kandidaten die door ons geselecteerd en geplaatst zijn, nog op hun plek. Wij streven altijd naar die ‘topfit’.

3

Timing

Wij weten hoe belangrijk timing is. Deadlines zijn bij ons heilig, dus Holtrop Ravesloot levert op (de afgesproken) tijd de beste kandidaat. Zonder enige concessie aan zorgvuldigheid, vakkundigheid en professionaliteit.

Meer weten....

Over wat een zorgvuldig contrast voor uw organisatie kan betekenen?

Als eerste headhuntersbureau van Nederland beschikt Holtrop Ravesloot over een schat aan kennis en ervaring op het gebied van executive search en non-executive search.

In de afgelopen 60 jaar hebben wij aan de basis mogen staan van succesvolle plaatsingen, glansrijke carrières en het door ons gekoesterde zorgvuldige contrast heeft bijgedragen aan diversiteit en succesvolle organisaties.


    Diversiteit

    Vragen over de publieke sector?