Bedrijfsleven

Het bedrijfsleven heeft sterke behoefte aan leidinggevenden die de kansen en risico’s van de markt kennen. Professionals met een technische/bedrijfskundige achtergrond, met gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen en voorzien van een gezonde dosis ambitie. Mensen die binnen de gegeven randvoorwaarden in staat zijn zeer succesvol en motiverend te opereren. Waarbij ook het kortetermijnbelang als de belangen op langere termijn niet uit het oog worden verloren.

“Holtrop Ravesloot headhunters kennen de wereld van overheid en bedrijfsleven en zijn in staat de juiste mensen te identificeren en interesseren. De mensen die het beste van die twee werelden bij elkaar kunnen brengen.”

Een marktoverstijgende aanpak

 

Industrie

De industriesector heeft sterke behoefte aan leidinggevenden die de kansen en risico’s van de markt kennen. Professionals met een technische/bedrijfskundige achtergrond, met gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen en voorzien van een gezonde dosis ambitie. Mensen die binnen de gegeven randvoorwaarden in staat zijn zeer succesvol en motiverend te opereren. De headhunters van Holtrop Ravesloot kennen deze wereld én de mensen die er hun professionele sporen verdiend hebben.

 

Financiële en zakelijke dienstverlening

Nieuwe technologieën zorgen ervoor dat zowel binnen de financiële sector en zakelijke dienstverlening, als de gevestigde namen en startups & scale-ups (bijvoorbeeld ‘FinTechs’), op innovatieve manieren nieuwe business- en verdienmodellen proberen te introduceren, om zo het hoofd boven water te houden of traditionele verhoudingen in de sectoren op zijn kop te zetten.
Door die snelle technologische ontwikkelingen zijn grote bestaande financiële instellingen en zakelijke dienstverleners gedwongen zich snel te transformeren, intern ondernemerschap te bevorderen en partnerships aan te gaan met de opkomende startups & scale-ups.

De brede wereld van financiële en zakelijke dienstverlening vraagt om inhoudelijk sterke leidinggevenden die snel kunnen schakelen, creatief zijn, gevoel voor kansen en mogelijkheden hebben. Eveneens feilloos aanvoelen waar klantbehoeften liggen, juist die nuchterheid aan de dag leggen met enthousiasme en geloof in producten en diensten die zich nog moeten bewijzen. Ons searchbureau kent de mensen die in deze sector het verschil uitmaken en ondersteunt deze professionals bij hun ontwikkeling.

 

Consumenten- en retailmarkt

De consumenten- en retailmarkt is een sterk concurrerende markt met een groot aantal zeer diverse spelers. Een markt waarin hoge investeringen snel moeten worden terugverdiend terwijl de winstmarges onder druk staan. Waarin de ‘route to market’ aan grote veranderingen onderhevig is en de fysieke winkel niet altijd meer centraal staat. En bovendien een markt vol kansen. Goed kunnen anticiperen op ontwikkelingen, processen in de vingers hebben en doortastend kunnen optreden zijn essentiële eigenschappen voor leidinggevenden in deze sector. Een sector waarin generalisten eigenlijk ook specialisten moeten zijn. De consultants van Holtrop Ravesloot helpen het gezochte schaap met vijf poten te vinden.

 

Familiebedrijven

Daar waar familiebanden een rol spelen in een bedrijf, is het van belang zaken van emotie te scheiden. De consultants van Holtrop Ravesloot kennen als geen ander de gevoeligheden die bij familiebedrijven komen kijken. Ons netwerk bevat bruggenbouwers en diplomaten met een sterk zakelijk karakter én doorgewinterde managers met een perfect gevoel voor verhoudingen.

 

Logistiek

Logistiek is een cruciale sector binnen de Nederlandse samenleving. De mobiliteitsketen is onmisbaar
voor de Nederlandse economie, nu en in de toekomst. Onze vooraanstaande internationale positie
wordt bevestigd en uitgebouwd door continu te blijven vernieuwen. Thema’s zoals digitalisering,
duurzaamheid, internationale allianties, procesoptimalisatie, wendbaarheid en toekomstgericht
leiderschap zijn belangrijk in de sector. Een veelheid van uitdagingen en dat alles in een 24/7 branche
met dunne marges. Gelijktijdig vraagt de dagelijkse operatie een strakke aansturing om de capaciteit
optimaal te benutten. Dit speelt in de luchtvaart-, spoorweg-, wegvervoer- en maritieme sectoren.
Logistiek en transport vraagt om leiders met enerzijds een scherp oog voor operationele processen en
kosten en anderzijds een open blik voor innovatie en verandering. Holtrop Ravesloot kent deze
sector en de mensen daarbinnen goed. Waarbij wij ook aandacht hebben voor de kennis en ervaring
uit andere sectoren die de logistiek verder kunnen brengen.

 

Agri

Het vraagt nogal wat om op het ene moment in de modder te staan en even later te moeten
beslissen over game-changing technologische vernieuwingen. Maar dat is agri: een ondernemende
sector, waarin Nederland vooroploopt door te blijven vernieuwen. Schaalvergroting,
professionalisering van organisaties, omgaan met milieuvraagstukken, er speelt veel en dat maakt
deze branche zo’n mooie omgeving om in te werken. Dit vraagt het uiterste van de aansturing van de
ondernemingen. Geen sector in Nederland die zo divers is en passie voor het vak en de eigen roots
vraagt, gekoppeld aan een toekomstgerichte en technologisch georiënteerde visie. Wij helpen u de
leiders te vinden met een passende achtergrond, maar vooral ook de juiste persoonlijkheid.

Werkwijze

1

Alleen toptalent

Ons kandidatenbestand is van hoge kwaliteit: al jaren nemen wij alleen toptalenten in ons netwerk op. Onze opdrachtgevers profiteren van ons zorgvuldig opgebouwde kandidatenbestand.

2

> 95% succesrate

Samen met onze opdrachtgevers gaan wij voor ‘in één keer goed’. Dit blijkt ook uit de cijfers. Na een jaar zitten bijna alle kandidaten die door ons geselecteerd en geplaatst zijn, nog op hun plek. Wij streven altijd naar die ‘topfit’.

3

Timing

Wij weten hoe belangrijk timing is. Deadlines zijn bij ons heilig, dus Holtrop Ravesloot levert op (de afgesproken) tijd de beste kandidaat. Zonder enige concessie aan zorgvuldigheid, vakkundigheid en professionaliteit.

Meer weten....

Over wat een zorgvuldig contrast voor uw organisatie kan betekenen?

Als eerste headhuntersbureau van Nederland beschikt Holtrop Ravesloot over een schat aan kennis en ervaring op het gebied van executive search en non-executive search.

In de afgelopen 60 jaar hebben wij aan de basis mogen staan van succesvolle plaatsingen, glansrijke carrières en het door ons gekoesterde zorgvuldige contrast heeft bijgedragen aan diversiteit en succesvolle organisaties.


    Diversiteit

    Vragen over het bedrijfsleven?