Holtrop Ravesloot

A careful contrast in executive search

Wat wij doen

Holtrop Ravesloot biedt haar opdrachtgevers in zowel het bedrijfsleven als de publieke sector het vertrouwen dat zij bij het benoemen van directeuren, bestuurders en commissarissen de keuzes maken die de continuïteit en toekomstbestendigheid van de organisatie borgen. Dat doen we met drie disciplines: executive search, governance en management consultancy.

Meer over executive search

Search

Bedrijfsleven

Wij leveren een bijdrage aan de continuïteit en toekomstbestendigheid van organisaties

Sinds onze oprichting in 1960 is er veel veranderd, maar wat onze dienstverlening excellent maakt is relevanter dan ooit. Wij staan onze opdrachtgevers bij in het vinden van directie-, bestuursleden en commissarissen die de uitdagingen van morgen het hoofd kunnen bieden.

Meer over het bedrijfsleven
Private sector

Publieke sector

Diversiteit en toenemende complexiteit in de samenleving zijn geen trend maar realiteit

Een Holtrop Ravesloot kandidaat past bij de positie, bij u én bij uw toekomst. Dat houdt in dat er aansluiting en draagvlak is in de bestaande cultuur maar dat deze kandidaat tegelijkertijd vernieuwend genoeg is om met verfrissende vragen en oplossingen te komen. Dat noemen we een zorgvuldig contrast.

Meer over de publieke sector

Publieke sector

De rol van de toezichthouder is de vrijblijvendheid voorbij. Holtrop Ravesloot Governance helpt bedrijven en instellingen bij het evenwichtig samenstellen van toezichthoudende instanties zoals raden van commissarissen en raden van toezicht.

Wij kijken verder dan het CV en passen onze psychologische diagnostiek toe om ook de mens achter het profiel te ontdekken. Op basis van die vaardigheid en kennis selecteren wij de juiste mensen voor uw toezichthoudende posities. Daarnaast beschikken we over een zorgvuldig opgebouwd netwerk van  geïnteresseerde en gekwalificeerde commissarissen en toezichthouders. Wij begeleiden het benoemingsproces en dragen op die manier bij aan een evenwichtige samenstelling van een professioneel toezichthoudend orgaan.

Meer over Governance

Holtrop Ravesloot staat haar opdrachtgevers bij met advies en ondersteuning bij het ontwerpen en inrichten van de topstructuur, het bepalen van de strategie en project- en programmamanagement op verschillende vlakken.

Onze diensten binnen advies en ondersteuning verhogen het rendement op onze kernactiviteiten search en governance. Hieronder vallen bijvoorbeeld executive coaching, fasemanagement, interim-management, management audits (talentmapping) en onboarding.

Meer over Consultancy
Activiteiten