Onboarding

a careful contrast and a careful landing

Holtrop Ravesloot staat voor ‘a careful contrast’ in executive search. Bij het afronden van de search kunnen wij een onboarding proces verzorgen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het slagen van kandidaten in hun nieuwe positie. Het succesvol onboarden van kandidaten is van belang, voor zowel de organisatie als voor de kandidaat.

Holtrop Ravesloot vindt het belangrijk om vanuit de psychologische diagnostiek de mens achter het curriculum vitae te leren kennen en daarbij past het doorleven en aanvoelen van een organisatie en haar vraag. Ons streven is een optimale fit tussen kandidaat en opdrachtgever om een passende invulling te geven aan de uitdagingen en de toekomst van de organisatie. Wij beschikken over een uitgebreid en actueel netwerk van kandidaten.

In een ideale situatie kunnen de kandidaat en de organisatie en haar mensen elkaar goed leren kennen en aan de slag gaan met het vormgeven van de toekomst. Echter iedere organisatie wordt beïnvloed door toekomst en verleden en door dynamiek in de omgeving. Niet alle elementen zijn naar de hand te zetten. Om ook op die momenten ervoor te zorgen dat een kandidaat goed kan landen biedt Holtrop Ravesloot een onboarding package. De doelen zijn: landing, verdieping en verbinding.

Landing

wij denken vanuit onze ervaring graag mee met uw organisatie inzake een goede landing van de kandidaat. U neemt een directeur/bestuurder aan voor een cruciale functie om ervoor te zorgen dat deze optimaal aan de slag kan en snel erkend en herkend wordt binnen de organisatie en daarbuiten. Het is belangrijk om op een goede manier en vlot in gesprek te komen met belangrijke stakeholders. Ten bate van een goede landing sparren wij met u over de mapping van belanghebbenden. Ook zijn wij uw sparringpartner om dit goed te organiseren (individuele versus groepsgesprekken, zelfstandig of gezamenlijk naar externen).

 

Verdieping

Om van buitenaf te zorgen voor een goede verbinding hebben wij een buddy systeem bedacht om als externe partner, met de kandidaat op te trekken en te sparren. Als een externe partij, met een meer dan gemiddelde kennis van uw bedrijf, zijn wij in staat met een kandidaat mee te denken, te reflecteren en wanneer nodig een spiegel voor te houden.

 

Verbinding

Wanneer een kandidaat geland is en zich heeft verdiept gaat het om het creëren van oprechte verbinding met de organisatie en het opbouwen van die relaties en netwerken om te komen tot het realiseren van de toekomst van de organisatie. Dit vraagt een gedegen doorontwikkeling in leiderschap. Hierbij is natuurlijk een verschil tussen directeuren/bestuurders die voor het eerst in een eindverantwoordelijk rol terechtkomen en directeuren/bestuurders met een gedegen track record en grote ervaring. Het maken van verbinding vraagt om professionele coaching. Vanuit ons netwerk van coaches maken wij graag de match tussen een kandidaat en een passende coach.

Neem contact op