Agnes Jongerius benoemd door bemiddeling Holtrop Ravesloot

Als onderdeel van onze toewijding aan het halen van de ambities voor diversiteit aan de top delen wij regelmatig de benoemingen van vrouwelijke bestuurders en commissarissen die door onze bemiddeling tot stand kwamen. 

Holtrop Ravesloot is vanaf de start betrokken geweest bij Topvrouwen.nl, een initiatief om de doorstroom van het aantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen te versnellen. Bij elke search die Holtrop Ravesloot uitvoert is er aandacht voor diversiteit. Wij onderschrijven dat een meer diverse top zorgt voor een beter gebalanceerde organisatie. Dat is de reden waarom wij het charter hebben ondertekend en ons committeren aan het halen van de ambities voor meer diversiteit aan de top.

Agnes Jongerius

lid raad van toezicht bij de Goldschmeding Foundation

Via Holtrop Ravesloot is Agnes Jongerius op 28 maart 2024 benoemd tot lid raad van toezicht bij de Goldschmeding Foundation. Haar ervaring binnen de vakbond en haar politieke betrokkenheid sluiten uitstekend aan bij de missie om een inclusieve arbeidsmarkt te bevorderen, duurzaam te werken en te streven naar een menswaardige economie. De foundation werkt aan een betere wereld vanuit de overtuiging dat we er allemaal baat bij hebben als we meer naar elkaar omkijken. Haar optimisme en vastberadenheid zullen hierbij zeker van pas komen. Wij wensen Agnes en de Goldschmeding Foundation veel succes in de komende jaren.