Een visie op AI en Diversiteit, Gelijkheid, Inclusie en Betrokkenheid

Hoe verhoudt AI zich tot DEIB (Diversiteit, Gelijkheid, Inclusie en Betrokkenheid)? Die vraag stelde de Financial Services & Insurance Practice Group van ons internationale netwerk IIC Partners aan Sandra Rosier, ervaren DEIB spreker en C-suite adviseur gespecialiseerd in kapitaalmarkten. Haar zorgvuldige en weloverwogen reflectie geeft aanknopingspunten om een beeld te vormen van de uitdagingen rondom AI, DEIB en hoe organisaties hiermee om kunnen gaan.

Bent u benieuwd naar wat dit voor uw organisatie betekent of staat u voor een specifieke uitdaging? Neem dan contact op met Jan Beerling, Gerald Knol of Bouke Gerla via contactpagina. Zij gaan graag met u in gesprek.

Lees het complete artikel op de website van IIC Partners.

Het artikel bespreekt:

  1. Uitdagingen van AI in relatie tot DEIB: Het gebrek aan een uniforme definitie van AI en het risico van vooroordelen, ingebouwd in AI vanwege de homogeniteit van de makers, kan leiden tot potentiële schade en discriminatie.
  2. Onbedoelde gevolgen van AI op specifieke demografische groepen: Hoe AI, wanneer het menselijke vooroordelen codeert, bepaalde demografische groepen onevenredig kan beïnvloeden, met voorbeelden uit de verzekeringsindustrie.
  3. Impact van economische onzekerheid op DEIB en ESG-initiatieven: De invloed van economische omstandigheden en het publieke sentiment op de voortgang van sociale rechtvaardigheidsinitiatieven en de rol van AI in deze context.
  4. AI-regulering: De noodzaak tot intelligente regulering van AI om innovatie en potentiële schadelijke gevolgen in evenwicht te brengen, en de rol van verschillende belanghebbenden bij de AI-governance.
  5. DEIB-overwegingen voor werknemersbehoud: Het belang van vertrouwen, psychologische veiligheid en de afstemming van bedrijfswaarden met DEIB-principes om een diverse beroepsbevolking te behouden.
  6. Acties voor DEIB-ondersteunend leiderschap: Specifieke strategieën voor leiders om een inclusieve omgeving te bevorderen, inclusief professionele ontwikkeling, passende benoemingen en het bevorderen van een inclusieve cultuur.
  7. Last thoughts over AI: Het gebruik van AI als hulpmiddel en de cruciale rol van regelgevende instantie en marktdeelnemer bij het vormgeven, het gebruik en de ontwikkeling van AI.