Analyzing Future Leadership

Op welke verschillende manieren kan een assessment een positieve rol spelen bij een selectieproces? IIC Partners, het internationale partnernetwerk waaraan Holtrop Ravesloot als Nederlands executive searchbureau verbonden is, beschrijft dit aan de hand van meerdere case studies in het artikel “Analyzing Future Leadership (link to.pdf)“.