Caroline Witsenburg benoemd door bemiddeling Holtrop Ravesloot

Als onderdeel van onze toewijding aan het halen van de ambities voor diversiteit aan de top delen wij regelmatig de benoemingen van vrouwelijke bestuurders en commissarissen die door onze bemiddeling tot stand kwamen. 

Holtrop Ravesloot is vanaf de start betrokken geweest bij Topvrouwen.nl, een initiatief om de doorstroom van het aantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen te versnellen. Bij elke search die Holtrop Ravesloot uitvoert is er aandacht voor diversiteit. Wij onderschrijven dat een meer diverse top zorgt voor een beter gebalanceerde organisatie. Dat is de reden waarom wij het charter hebben ondertekend en ons committeren aan het halen van de ambities voor meer diversiteit aan de top.

Caroline Witsenburg

Regiodirecteur Zuidwest Nederland bij ’s Heeren Loo

Caroline Witsenburg is per 15 oktober 2023 benoemd als regiodirecteur Zuidwest Nederland bij ’s Heeren Loo. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Holtrop Ravesloot, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.