De kunst om kandidaten te traceren binnen Executive Search

Regelmatig krijgen wij de vraag: hoe vinden jullie de kandidaten? LinkedIn? Zo eenvoudig is het natuurlijk niet. Zonder een gedegen search proces kunnen wij niet met een passende selectie van kandidaten komen. Dat begint natuurlijk bij het verdiepen in een organisatie en het uitvoeren van marktonderzoek, vervolgens nemen onze Research Consultants contact op met mogelijke kandidaten. In dit artikel leggen we aan de hand van een praktijkvoorbeeld uit hoe ons Executive Search proces verloopt.

Netwerk: een eigen database aan contacten

Naast het verdiepen in onze opdrachtgevers en vacante rollen, is markt- en sector kennis cruciaal. Vanuit deze bedrijfskundige aanpak (en inzichten) begint het searchproces. Vanuit sectoren en organisaties op zoek naar de juiste mensen. Centraal daarin staat onze eigen database die wij continu aanvullen. Daarnaast zijn er tal van tools die gebruikt kunnen worden om kandidaten te vinden. Dit blijven echter hulpmiddelen om een goed overzicht te krijgen.

Hans van de Velde, partner bij Holtrop Ravesloot, schreef eerder een stuk over hoe het ambacht Executive Search de laatste 20 jaar niet is veranderd ondanks de digitale transformatie die heeft plaatsgevonden; “het blijft mensenwerk” schreef hij. Zonder ‘human touch’ verliezen de tools hun effectiviteit. Zo ontstaat de brug tussen de bedrijfskundige start van het searchproces en de psychologische diagnostiek in het beoordelen van ‘waarom juist die kandidaat voor die rol’.

Executive search proces

Binnen Holtrop Ravesloot zijn research consultants -in overleg met de consultants/partners- verantwoordelijk voor juist die zoektocht naar kandidaten in de markt. Het werk van de research consultants maakt het voor Holtrop Ravesloot mogelijk om opdrachtgevers gedegen inzichten in de markt (mogelijke kandidaten) te kunnen geven. Het belang daarvan blijkt bijvoorbeeld uit de volgende vraag:

Hoe vind je een bestuurder die een logistieke operatie aan kan sturen, twee bedrijven kan integreren en in staat is mensen mee te nemen in deze verandering?

Met zo’n meervoudig profiel is ‘rechttoe rechtaan’ op zoek gaan naar een logistiek directeur niet de optimale oplossing. Dat vraagt om een verdieping van het profiel. Welke rollen hebben mogelijke kandidaten op dit moment, waar komen ze vandaan of welke achtergrond brengen ze mee? Het doorgronden van profielen, gekoppeld aan de vraag, is de kracht van onze research consultants.

Verdiepen in een organisatie

De zoektocht naar de ideale kandidaat begint een aantal stappen eerder in het proces met het verdiepen in een organisatie. Het beeld dat stakeholders binnen een organisatie schetsen vormt het uitgangspunt bij de zoektocht naar de ideale kandidaat. Strategie, structuur, uitdagingen, verantwoordelijkheden en organisatiecultuur zijn hiervan een aantal voorbeelden. Wij investeren intensief in deze kennismaking door brononderzoek, bedrijfsbezoek en gesprekken. Deze gesprekken resulteren in een functieprofiel en beantwoord al vele vragen voor de zoektocht naar kandidaten begint.

Het belang van marktonderzoek

Gedegen marktonderzoek resulteert niet alleen in het vinden van de ideale kandidaat. Gesprekken met potentiële kandidaten geven diverse andere inzichten. Zoals ontwikkelingen in de markt, het algemene beeld van mensen over de organisatie en functie, of hoe vergelijkbare organisaties een dergelijke rol invullen. Deze feedback vanuit de markt leidt dan ook vaak tot interessante inzichten voor onze opdrachtgevers.

De rol van de research consultants bij Holtrop Ravesloot

Mede ingegeven door de digitale transformatie, staan wij voor de continue uitdaging om onze processen en (data- en CRM) systemen te optimaliseren. De research consultants van Holtrop Ravesloot spelen een actieve rol in de optimalisatie van deze processen. Door onze opdracht- en  sectoroverstijgende expertise, begrip van  organisatiestructuren, uitdagingen en strategieën van organisaties zijn we in staat bestuurders te vinden die organisaties verder kunnen helpen.

De research consultants hebben veelal met kandidaten het eerste contact. Om kennis te maken, maar ook om met de kandidaten te bespreken of ten eerste hun kennis en ervaring past bij de opdracht en ten tweede of zij ook als persoon aansluiten bij het team c.q. de organisatie.  Voor Holtrop Ravesloot is dit een eerste toets op de fit. Wij krijgen terug dat deze gesprekken ook door kandidaten erg gewaardeerd worden omdat zij op basis van deze contacten een eerste afweging kunnen maken om zich te kandideren en door te gaan in een procedure, het selectiegesprek met de consultant/partner.

Executive search: bestuurder logistieke operatie

Om terug te komen op die bestuurder die een logistieke operatie moet aansturen: doorvragen bij de stakeholders leerde dat de logistieke operatie goed stond, en vooral de organisatie doorontwikkeld moest worden. Door juiste inzet van onze searchtools, hebben wij een directeur gevonden met een HR-achtergrond, die daarnaast logistieke ervaring had. Door het team op de juiste manier te coachen, mee te nemen en te begeleiden was dit de ideale kandidaat om de organisatie verder te helpen in de noodzakelijke ontwikkelingen.