Grietsje Visser benoemd door bemiddeling Holtrop Ravesloot

Als onderdeel van onze toewijding aan het halen van de ambities voor diversiteit aan de top delen wij regelmatig de benoemingen van vrouwelijke bestuurders en commissarissen die door onze bemiddeling tot stand kwamen. 

Holtrop Ravesloot is vanaf de start betrokken geweest bij Topvrouwen.nl, een initiatief om de doorstroom van het aantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen te versnellen. Bij elke search die Holtrop Ravesloot uitvoert is er aandacht voor diversiteit. Wij onderschrijven dat een meer diverse top zorgt voor een beter gebalanceerde organisatie. Dat is de reden waarom wij het charter hebben ondertekend en ons committeren aan het halen van de ambities voor meer diversiteit aan de top.

Grietsje Visser

lid raad van bestuur bij Carinova

Via Holtrop Ravesloot is Grietsje Visser per 5 augustus 2024 benoemd als lid raad van bestuur bij Carinova. Haar (zorg)ervaring en energieke leiderschapsstijl sluiten uitstekend aan op de organisatiedoelen van Carinova voor innovatieve en betaalbare zorg nu en in de toekomst. De kwaliteit en betaalbaarheid van de ouderenzorg zijn grote uitdagingen, waar haar positieve houding en frisse blik ongetwijfeld van pas gaan komen. Wij wensen Grietsje en Carinova veel succes in de komende jaren.