Holtrop Ravesloot stelt graag aan u voor…

Coert-stagiair Deze maand is Coert Pen, als laatste fase van zijn studie, bij ons gestart als stagiair. Na zijn Bachelor Psychologie te hebben afgerond heeft hij besloten zijn focus te verleggen naar de business kant van het vakgebied. Dit resulteerde in een master Economic and Consumer Psychology. Tijdens zijn master heeft hij veel te maken gekregen met bedrijfsanalyses en marktonderzoek, wat zijn interesse heeft gewekt voor de organisatorische kant van de psychologie. Daarnaast heeft hij onderzoek gedaan naar machtsverhoudingen tijdens onderhandelingen en de invloed van een gemeenschappelijke dreiging op samenwerking. Dit heeft hem enthousiast gemaakt om zich verder te verdiepen in de sociaal psychologische aspecten van het bedrijfsleven. Een organisatie is immers zo sterk als zijn zwakste schakel en als de leidinggevende schakel zwak blijkt te zijn kan dit negatieve gevolgen hebben.

Om passende en gekwalificeerde personen te koppelen aan de (voor hen) geschikte positie is het niet alleen belangrijk te weten wat er van de functie wordt verwacht, maar ook wat de kandidaat van de functie verwacht. Zo moet men niet alleen de verschillende markten kennen/begrijpen maar ook de mensen die zich binnen deze markten bewegen. Daarom zal Coert zich, voor Holtrop Ravesloot, de aankomende periode verdiepen in zowel de publieke als de private sector om zich te oriënteren en ervaring op te doen binnen de wereld van executive search.

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s in de executive search. Dat begint al met het schrijven van het profiel en het gebruik van specifieke bewoording. In zijn stageperiode zal Coert voor Holtrop Ravesloot onderzoek doen naar de woordkeuze in functieprofielen en welke afwegingen daarin voor bepaalde doelgroepen wel of niet aansprekend werken.

Coert vindt het, persoonlijk, belangrijk dat er niet alleen rekening wordt gehouden met de competenties van een persoon maar ook de achterliggende motivatie(s). Dit is volgens hem namelijk een betere indicatie voor iemands toekomst binnen een organisatie. Wij maken ons in ieder geval geen zorgen over zijn motivatie om aan de slag te gaan bij Holtrop Ravesloot en wensen hem veel succes de aankomende maanden!