Ina Wijma benoemd door bemiddeling Holtrop Ravesloot

Via Holtrop Ravesloot is Ina Wijma per 1 september 2024 benoemd als de nieuwe bestuurder van Accolade Zorg. Naast haar uitgebreide ervaring maakt haar achtergrond als verpleegkundige en adviseur in verandermanagement haar uitermate geschikt om Accolade door de transitie in de zorg te leiden. Ina heeft in haar carrière bewezen dat zij met haar organisatietalent kan optreden als een verbinder met een groot hart voor ouderenzorg. Dit sluit uitstekend aan bij de visie van Accolade Zorg. Zoals zij zelf zegt: “Ik zie ernaar uit om vanuit Accolade, samen met en in de regio, de zorg toekomstbestendig te maken, zodat er goede zorg en ondersteuning blijft voor kwetsbare mensen.” Wij wensen Ina Wijma en Accolade Zorg veel succes in de komende jaren!

Als onderdeel van onze toewijding aan het halen van de ambities voor diversiteit aan de top delen wij regelmatig de benoemingen van vrouwelijke bestuurders en commissarissen die door onze bemiddeling tot stand kwamen.

Holtrop Ravesloot is vanaf de start betrokken geweest bij SER Topvrouwen.nl, een initiatief om de doorstroom van het aantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen te versnellen. Bij elke search die Holtrop Ravesloot uitvoert is er aandacht voor diversiteit.

Wij onderschrijven dat een meer diverse top zorgt voor een beter gebalanceerde organisatie. Dat is de reden waarom wij het charter hebben ondertekend en ons committeren aan het halen van de ambities voor meer diversiteit aan de top.