Karin de Groot benoemd door bemiddeling Holtrop Ravesloot

Via Holtrop Ravesloot is Karin de Groot per 1 september 2024 benoemd tot algemeen directeur van JINC. Karin was tot 1 januari Managing Director van ITV Studios Netherlands. Daarvoor was ze werkzaam bij Talpa, IDTV, Net5 en Endemol. Naast het creëren van succesvolle programma’s en het leiden van organisaties zette ze zich in voor de maatschappelijke kant. Ze deed in het verleden aan verschillende projecten van JINC mee. Haar stap naar JINC ligt in het verlengde daarvan. JINC strijdt voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Karin: “Ik ben vastbesloten om bij JINC een verschil te maken voor de toekomst van duizenden kinderen. Het is mijn passie om ervoor te zorgen dat elk kind, ongeacht hun achtergrond, de kans krijgt om te groeien en te bloeien. Samen met onze partners in het bedrijfsleven zullen we onvermoeibaar verder werken aan een maatschappij waarin je afkomst geen beperking vormt voor je ambities.

“De Raad van Toezicht heeft er het volste vertrouwen in dat JINC bij Karin in goede handen is.” aldus Mario van Vliet, voorzitter. Karin: “Ik kijk er naar uit JINC te leiden in de volgende groeifase.”

 

Als onderdeel van onze toewijding aan het halen van de ambities voor diversiteit aan de top delen wij regelmatig de benoemingen van vrouwelijke bestuurders en commissarissen die door onze bemiddeling tot stand kwamen.

Holtrop Ravesloot is vanaf de start betrokken geweest bij SER Topvrouwen.nl, een initiatief om de doorstroom van het aantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen te versnellen. Bij elke search die Holtrop Ravesloot uitvoert is er aandacht voor diversiteit.

Bron:JINC