Whitepaper: Onderzoek leiderschap gezondheidszorg

Wat voor soort leiderschap is nodig in de snel veranderende gezondheidszorg? Gerald Knol, partner binnen Holtrop Ravesloot en mede verantwoordelijk voor de sector zorg, werkte mee aan dit onderzoek vanuit IIC Partners. 

Holtrop Ravesloot is medeoprichter en aandeelhouder van IIC Partners. IIC Partners is een globale top-10 executive search organisatie en bestaat uit een wereldwijd netwerk van leidende executive search organisaties. Vaak toonaangevend in hun lokale en nationale markten.

Door regelmatig onze krachten te bundelen met onze internationale collega’s en continue in gesprek te zijn met CEO’s en executives, ontwikkelen wij visies op het gebied van talentmanagement en leiderschap binnen organisaties en sectoren. In dit geval hebben wij de vraag opgepakt wat voor soort leiderschap er nodig is, vanuit de verschillende internationale invalshoeken, om de uitdagingen in de gezondheidszorg het hoofd te bieden.

We hebben onze expertise gebundeld en zijn in gesprek gegaan met executives en beleidsbepalers wereldwijd. De belangrijkste bevindingen hebben we opgeschreven in een whitepaper. Graag bedanken wij Jeroen Muller (Arkin) en Ale Houtsma (CWZ) voor hun inbreng.

We kwamen er door met elkaar in gesprek te zijn achter dat de belangrijkste bevindingen terug te brengen zijn tot een viertal trends. Deze trends zijn grotendeels bepalend voor de toekomst van de gezondheidszorg. Deze trends zijn technologie, personeel, economische & demografische ontwikkelingen en veranderende businessmodellen zoals de ontwikkeling van de marktvraag en verdergaande privatisering.

Leiderschap trends gezondheidszorg

Elk van deze trends vraagt om een bepaald soort leiderschap, een bepaalde mindset en andere competenties, dit verschilt ook per land inzake de nadruk en intensiteit. Wij beschrijven vanuit de opgehaalde input per trend, wat voor leiderschap er nodig is om ook in de toekomst de uitdagingen in de gezondheidszorg het hoofd te kunnen bieden.

Gerald Knol, partner, werkte mee aan dit document. Hij is binnen Holtrop Ravesloot medeverantwoordelijk voor de sector zorg. Daarnaast is Gerald deputy leader van het kernteam van de Life Sciences en Healthcare Practice Group van IIC Partners. Hij gaat graag met u in gesprek.

U kunt het whitepaper Leadership in Healthcare hier downloaden.

Gerard Knol is partner bij Holtrop Ravesloot gespecialiseerd in het publieke domein.