Onderzoek naar bedrijfsopvolging Familiebedrijven SAS 2.0

In het dynamische economische landschap van Nederland vormen familiebedrijven een pijler van stabiliteit en innovatie, die aanzienlijk bijdragen aan onze welvaart. In 2020 telde Nederland 285 duizend familiebedrijven. Deze ondernemingen belichamen de Nederlandse ondernemersgeest over generaties heen.

SAS-model is © Henk Kwakkel

Op dit moment doen Holtrop Ravesloot en EY, onder leiding van onderzoeker Henk Kwakkel, opnieuw onderzoek naar opvolging en overdracht. Nadat in 2014 door beide partijen eerder onderzoek is gedaan, waaruit het ‘Handboek familiebedrijven en opvolging’ is ontstaan, met daarin het wetenschappelijk ontwikkelde SAS-model©, was het tijd om te onderzoeken welke veranderingen er na ruim 10 jaar binnen familiebedrijven hebben plaatsgevonden.

SAS staat voor ‘Strategic Analysis to Succession’ bestaande uit:

  • Business Governance;
  • Family Governance;
  • Interne Interactie; en
  • Externe Interactie.

 

Ons onderzoek integreert alle vier de pijlers door de zogenoemde casestudies te analyseren. We hebben, in historisch perspectief, onderzocht hoe familiebedrijven door de verschillende stadia van ontwikkeling, ook wel levensfasen genoemd, hun opvolging en/of overdracht hebben ingericht.

De afgelopen maanden hebben we 55 diepte-interviews gehouden met familieondernemers/ bestuurders van de middelgrote en grote familiebedrijven in Nederland, verdeeld over alle sectoren en branches. Daarnaast zijn de geïnterviewden gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Op dit moment wordt deze data geanalyseerd en gevalideerd. In september verwachten we de definitieve onderzoeksresultaten te kunnen presenteren.

Het is leuk om aan te geven dat door de gesprekspartners de interviews als zeer waardevol worden ervaren, waarbij de geïnterviewde ondernemers graag een bijdrage willen leveren aan de kennisontwikkeling omtrent familiebedrijven in algemene zin en meer specifiek over het thema bedrijfsoverdracht. In het kader van deze gesprekken is er heel openhartig en vertrouwelijk gesproken over de uitdagingen waar familiebedrijven anno 2024 mee geconfronteerd worden. De praktijkvoorbeelden illustreren hoe deze bedrijven de complexiteit van vandaag met betrekking tot het bestuur, de familiedynamiek en de interne, dan wel externe interactie weten te managen. En welke keuzes daaraan ten grondslag hebben gelegen. Ze dienen als een praktische demonstratie van het SAS-model©:

 

The importance of succession planning

Opvolgingsplanning is een strategisch proces dat essentieel is voor de duurzaamheid en groei van familiebedrijven. In Nederland, waar familiebedrijven de ruggengraat van de economie vormen, is de continuïteit van deze ondernemingen van groot belang. Business Governance met formele structuren vormen een belangrijk fundament voor het faciliteren van een succesvolle overdracht. Dit omvat een duidelijke rolverdeling, tijdlijnen en de ontwikkeling van strategische bedrijfsplannen die in lijn zijn met de langetermijnvisie van de onderneming.

 

Navigating Family Dynamics and Governance

Het navigeren door de complexiteit van familiedynamiek tijdens de opvolging is een delicaat proces dat een doordachte Family Governance vereist, waarbij ervoor wordt gezorgd dat persoonlijke relaties de strategische doelstellingen van het bedrijf niet in de weg staan. Dit biedt een platform voor het aanpakken van kwesties die betrekking hebben op het bedrijf en de familie. Met als doel de belangen van de familie af te stemmen op de strategie van het bedrijf, waardoor een gedeelde visie voor de toekomst ontstaat.

Developing the next generation of leaders

Het ontwikkelen van leiderschap binnen familiebedrijven is een cruciaal onderdeel van opvolgingsplanning. In de context van het overdragen van leiderschap, is het essentieel om toekomstige leiders voor te bereiden. Selectie en Next Generation planning die is afgestemd op de unieke behoeften van het bedrijf kan de volgende generatie uitrusten met de vaardigheden die nodig zijn om de complexiteit van de moderne bedrijfsomgeving aan te kunnen.

Zoals we in deze publicatie hebben geschetst, is een goed doordacht opvolgingsplan essentieel voor de continuïteit en het succes van familiebedrijven. Door de vier pijlers van het SAS-model© te gebruiken – Business Governance, Family Governance, Interne Interactie en Externe Interactie – kunnen familiebedrijven een robuust plan opzetten dat hen helpt om door de uitdagingen van opvolging en overdracht te navigeren. Holtrop Ravesloot is al decennia lang een betrouwbare partner voor familiebedrijven die begeleiding nodig hebben bij hun opvolgingstraject. We delen onze kennis en ervaring graag met onze cliënten en we streven ernaar om hen te helpen met het maken van de beste keuzes voor de toekomst van hun bedrijf.

We zijn ervan overtuigd dat we met onze gedegen aanpak en persoonlijke benadering een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het succes van uw familiebedrijf. En zetten met dit onderzoek een stap samen met EY om nieuwe trends en ontwikkelingen in kaart te brengen die van invloed kunnen zijn op familiebedrijven, zodat familiebedrijven de best mogelijke adviezen krijgen. Met dit onderzoek zetten we een stap vooruit. We brengen nieuwe trends en ontwikkelingen in kaart die van invloed kunnen zijn op familiebedrijven, zodat we onze cliënten de best mogelijke adviezen kunnen geven.

Wij zien ernaar uit om na de zomer de uitkomsten van het onderzoek te publiceren. Kunnen we u meer vertellen over het onderzoek of onze dienstverlening, dan kunt u ons bereiken via 020-6470201 of via: