Benoeming vrouwelijke bestuurders door bemiddeling Holtrop Ravesloot

Als onderdeel van onze toewijding aan het halen van de ambities voor diversiteit aan de top delen wij regelmatig de benoemingen van vrouwelijke bestuurders en commissarissen die door onze bemiddeling tot stand kwamen. 

Holtrop Ravesloot is vanaf de start betrokken geweest bij Topvrouwen.nl, een initiatief om de doorstroom van het aantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen te versnellen. Bij elke search die Holtrop Ravesloot uitvoert is er aandacht voor diversiteit. Wij onderschrijven dat een meer diverse top zorgt voor een beter gebalanceerde organisatie. Dat is de reden waarom wij het charter hebben ondertekend en ons committeren aan het halen van de ambities voor meer diversiteit aan de top.

Miriam Haagh

Voorzitter raad van bestuur

Miriam Haagh is met ingang van 1 oktober 2021 benoemd als voorzitter raad van bestuur van BrabantZorg. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Holtrop Ravesloot, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Greetje de Grooth

Lid raad van bestuur

Greetje de Grooth is met ingang van 1 oktober 2021 benoemd als lid raad van bestuur van HWW Zorg. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Holtrop Ravesloot, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom