Samenstelling raad van toezicht

Waar let je op bij het samenstellen van een raad van toezicht? Gerald Knol is partner bij Holtrop Ravesloot en gespecialiseerd in de publieke sector. Met hem bespreken wij hoe Holtrop Ravesloot kandidaten selecteert die een raad van toezicht versterken, mensen die het verschil maken én bij de organisatie passen. Een belangrijk onderwerp om uit te diepen in een tijd waarin er steeds meer maatschappelijke aandacht is voor het functioneren van toezichthouders.

Holtrop Ravesloot staat al 60 jaar organisaties bij met executive search en advies. Van nieuwe directeur tot commissaris in de private sector en van bestuurder tot toezichthouder in het publieke domein. Wij brengen een zorgvuldig contrast aan waardoor een kandidaat aansluiting en draagvlak vindt in de bestaande cultuur en tegelijkertijd vernieuwend genoeg is om met verfrissende inzichten, vragen en vooral oplossingen te komen.

Er is steeds meer (maatschappelijke) aandacht voor de rol en het functioneren van raden van toezicht. De verwachtingen en eisen voor toezichthouders én het functioneren van het orgaan veranderen hierdoor ook continu. Holtrop Ravesloot beweegt mee en anticipeert op de veranderende behoefte van organisaties in het publieke domein. Gerald Knol, partner en gespecialiseerd in de publieke sector, vertelt hoe Holtrop Ravesloot denkt over het samenstellen van en werven voor een raad van toezicht.

Een toekomstgerichte raad van toezicht

Wij kijken in de eerste plaats altijd vanuit overzicht naar de hele organisatie en niet alleen naar de positie of posities die vrijkomen, maar naar hoe de organisatie in zijn geheel functioneert, nu en naar de toekomst. Hiermee zijn wij niet alleen in staat een kandidaat te vinden die bij de organisatie past, maar ook iemand die aansluit bij de toekomstvisie van de organisatie. Zo spelen wij al in op de uitdagingen die de organisatie in de toekomst het hoofd moet bieden.

Wij  verdiepen ons in de cultuur en mores van een organisatie, de strategie en uitdagingen voor de toekomst en tot slot naar de positie in de raad van toezicht zelf en de raad van toezicht in zijn geheel. Natuurlijk kunnen wij niet iedere uitdaging voorzien, maar het is essentieel dat de raad van toezicht als klankbord kan dienen voor de directie of raad van bestuur in de domeinen waar de belangrijkste uitdagingen waarschijnlijk te vinden zijn. Aan de hand daarvan bepalen we welke specifieke kennis en vaardigheden de raad van toezicht nodig heeft om ook in de toekomst goed toezicht te kunnen houden en de continuïteit van de organisatie te borgen.

Op basis van deze kennis wordt het uiteindelijke profiel opgesteld.

Balans tussen individuele kracht, karakter en teambelang

Als wij puur naar individuele kandidaten kijken, bezien wij die altijd in het licht van het profiel. Wij toetsen  vaardigheden en inhoudelijke kennis en ervaring in de sector, maar ook daarbuiten. Wij zoeken natuurlijk naar relevante (bestuurlijke) ervaring, maar vaak is het juist een bredere expertise die een kandidaat wel of niet geschikt maakt voor een bepaald profiel. Dat is op zich al een puzzel en daar komt dan bij dat een goede kandidaat niet alleen over de juiste kennis en ervaring beschikt, maar ook past binnen de specifieke raad van toezicht.

Wij kijken naar een optimale mix van de karakterologische samenstelling van de raad van toezicht. De verschillende karaktereigenschappen binnen een raad hebben grote invloed op de dynamiek binnen de raad en tussen de raad en de directie of de raad van bestuur. Daarom zoeken wij naar een balans tussen meer en minder uitgesproken persoonlijkheden, primair en secundair reagerende mensen en beschouwende of proactieve personen.

Alles draait om de cruciale balans die wij treffen tussen ervaring, kennis en persoonlijke kenmerken om te komen tot de juiste samenstelling voor een raad van toezicht. Een samenstelling van mensen die een goed toezichthoudend team vormen én een dynamiek creëren waarin gediscussieerd wordt en er ruimte is voor een open en vertrouwde dialoog met het bestuur.

Hoe stel je een raad van toezicht samen? Partner bij Executive Search bureau Holtrop Ravesloot Gerald Knol licht toe.

Diversiteit in een raad van toezicht

Een uitgebalanceerde raad van toezicht is een diverse raad van toezicht. De juiste balans raakt alle snaren, de balans tussen mannen en vrouwen, jong en oud, diverse culturele achtergronden en diverse expertises. Een diverse samenstelling verrijkt het toezicht.

Diversiteit is een heel actueel thema binnen het toezicht houden en de diverse sectoren, aangezwengeld door de verdeling tussen mannen en vrouwen en het vrouwenquotum. In het belang van goed toezicht trekken wij dat steeds breder naar een optimale samenstelling, waarbij wij zoals eerder beschreven, kijken naar karaktereigenschappen, kennis en ervaring, maar ook diversiteit en inclusie. Je wilt een raad van toezicht die niet alleen representatief is voor de organisatie, maar ook een afspiegeling is van de maatschappij en doelgroepen in wiens belang een organisatie acteert.

Daar ligt ook een verantwoordelijkheid voor ons, om een raad van toezicht uit te dagen in de keuzes die geboden worden en dus ook de misschien minder voor de hand liggende profielen aan te dragen. Wij vinden het belangrijk dat het niet alleen om een quotum gaat, niemand wil immers benoemd worden puur op diversiteit, maar om zijn of haar eigen ervaring, achtergrond en talent. Wij zoeken iemand die de beste keuze is voor de rol. Diversiteit binnen de samenstelling van het team is daar een onderdeel van omdat, zoals ook eerder aangegeven, een diverse samenstelling van de raad het toezicht verrijkt.