Suze Vaes benoemd door bemiddeling Holtrop Ravesloot

Als onderdeel van onze toewijding aan het halen van de ambities voor diversiteit aan de top delen wij regelmatig de benoemingen van vrouwelijke bestuurders en commissarissen die door onze bemiddeling tot stand kwamen. 

Holtrop Ravesloot is vanaf de start betrokken geweest bij Topvrouwen.nl, een initiatief om de doorstroom van het aantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen te versnellen. Bij elke search die Holtrop Ravesloot uitvoert is er aandacht voor diversiteit. Wij onderschrijven dat een meer diverse top zorgt voor een beter gebalanceerde organisatie. Dat is de reden waarom wij het charter hebben ondertekend en ons committeren aan het halen van de ambities voor meer diversiteit aan de top.

Suze Vaes

Directeur Zorg Cluster Heerlen Noord en Maastricht bij Sevagram

Suze Vaes is per 1 januari 2024 benoemd als directeur Zorg Cluster Heerlen Noord en Maastricht bij Sevagram. De benoeming kwam door onze bemiddeling tot stand. Als executive searchbureau committeren wij ons aan diversiteit in de boardroom.