Benoemingen vrouwelijke bestuurders en commissarissen

Als onderdeel van onze toewijding aan het halen van de ambities voor diversiteit aan de top delen wij regelmatig de benoemingen van vrouwelijke bestuurders en commissarissen die door onze bemiddeling tot stand kwamen. In dit bericht de benoemingen van de zomermaanden.

Holtrop Ravesloot is vanaf de start betrokken geweest bij Topvrouwen.nl, een initiatief om de doorstroom van het aantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen te versnellen. Bij elke search die Holtrop Ravesloot uitvoert is er aandacht voor diversiteit. Wij onderschrijven dat een meer diverse top zorgt voor een beter gebalanceerde organisatie. Dat is de reden waarom wij het charter hebben ondertekend en ons committeren aan het halen van de ambities voor meer diversiteit aan de top.

Ingeborg Meijer

Directeur financiën risk & compliance bij Zorgspectrum

Ingeborg Meijer is met ingang van 1 juli 2020 benoemd tot directeur financiën risk & compliance bij Zorgspectrum.

Angélique Wouters

Lid Raad van Commissarissen bij Identiteitsvoorzieningen & Digitalisering Notariaat Holding (I&DN)

Angélique Wouters is met ingang van 1 juni benoemd tot lid raad van commissarissen bij Identiteitsvoorzieningen & Digitalisering Notariaat Holding (I&DN), onderdeel van Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Artie Debidien

Lid Raad van Commissarissen bij Identiteitsvoorzieningen & Digitalisering Notariaat Holding (I&DN)

Artie Debidien is met ingang van 1 juni benoemd tot lid raad van commissarissen bij Identiteitsvoorzieningen & Digitalisering Notariaat Holding (I&DN), onderdeel van Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Annemie Burger

Plaatsvervangend voorzitter Commissie voor de milieueffectrapportage

Annemie Burger is met ingang van 1 mei 2020 benoemd als één van de nieuwe plaatsvervangend voorzitters van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Zij is bij koninklijk besluit benoemd.

Cathelijne Broers

Directeur/bestuurder Prins Bernhard Cultuurfonds

Cathelijne Broers is met ingang van 1 november 2020 benoemd tot directeur/bestuurder van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Marie-Christine Vink

Directeur Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds van de Universiteit van Amsterdam

Marie-Christine Vink is met ingang van 1 augustus 2020 benoemd als directeur Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds van de Universiteit van Amsterdam.