Benoemingen vrouwelijke leden raad van advies

Als onderdeel van onze toewijding aan het halen van de ambities voor diversiteit aan de top delen wij regelmatig de benoemingen van vrouwelijke bestuurders en commissarissen die door onze bemiddeling tot stand kwamen. In dit bericht benoemingen van december.

Holtrop Ravesloot is vanaf de start betrokken geweest bij Topvrouwen.nl, een initiatief om de doorstroom van het aantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen te versnellen. Bij elke search die Holtrop Ravesloot uitvoert is er aandacht voor diversiteit. Wij onderschrijven dat een meer diverse top zorgt voor een beter gebalanceerde organisatie. Dat is de reden waarom wij het charter hebben ondertekend en ons committeren aan het halen van de ambities voor meer diversiteit aan de top.

Esther Talboom

Lid raad van advies Zorginstituut Nederland

Esther Talboom is met ingang van 1 december 2020 benoemd tot lid raad van advies voor Zorginstituut Nederland.

Liesbeth Hoogendijk

Lid raad van advies Zorginstituut Nederland

Liesbeth Hoogendijk is met ingang van 7 december benoemd tot lid raad van advies voor Zorginstituut Nederland.