Rite steun 24 hr apotheek http://hollandpillen.com/ natuurlijke anti inflammatoire pillen

Gerald Knol

Partner

gerald.knol@holtropravesloot.nl
icon-linkedin

De ontwikkeling van leiderschap in het publieke domein fascineert Gerald. Binnen Holtrop Ravesloot richt hij zich, deels, op de maatschappelijke sectoren zorg, onderwijs, overheid en NGO’s en verenigingen. Sectoren waar directeuren en bestuurders zich dienen te kunnen en willen verbinden met het doel en bestaansrecht van organisaties. Daarnaast richt hij zich op het snijvlak van publiek en privaat. De vervlochtenheid van de samenleving neemt toe en waar publiek en privaat elkaar raken ontstaan kansen en uitdagingen. Vanuit Holtrop Ravesloot is Gerald verantwoordelijk voor de ontwikkelingen op dit snijvlak, vooral waar het de verbinding van zorg en onderwijs met ondernemerschap en innovatie inhoudt.

Omdat voor Holtrop Ravesloot ook het leiderschap van de toekomst onlosmakelijk verbonden is met de uitdaging van het heden heeft Gerald speciale aandacht voor het groeiende palet aan talentvolle young executives. Die actief zijn in de publieke sector of op het snijvlak van partnering tussen het private en publieke domein.

Gerald is, na een korte periode onderzoeksmedewerker bij de Rijksuniversiteit Groningen te zijn geweest, in 2009 als research consultant begonnen bij Holtrop Ravesloot. Eind 2011 heeft hij de stap naar consultant gemaakt. Sinds januari 2015 is hij partner. Gerald studeerde bedrijfskunde, afstudeerrichting human resource management en filosofie in Groningen.

Gerald is getrouwd met Lisanne en trotse vader van Madelief en Arthur. In zijn vrije tijd wandelt en fietst hij graag.