Vrouwelijke CFO’s slechten glazen plafond bij toezichthoudersrol

Vrouwen zijn het zelf aan het oplossen, maar vooralsnog wordt er wat af gediscussieerd over de positie van ‘vrouwen aan de top’, zie bijvoorbeeld de gelijknamige CPB notitie uit 2019. Vele initiatieven -zoals SER topvrouwen- zorgen ervoor dat we de goede kant op gaan. En nu wordt vanaf januari 2022 het vrouwenquotum ingevoerd.

Vrouwenquotum noodzakelijk?

vrouwenquotum bestuurders en toezichthouders

Is het vrouwenquotum noodzakelijk?

Zijn quota nou nodig, ook nu het aantal vrouwen in toezichthoudende rollen stijgt – zie de Dutch Female Board Index? Zeker. Want wellicht wat naïef, maar tot onze verbazing bestaan er nog veel RvC’s1 uit witte, mannelijke zestigers. En dat terwijl toch afdoende is aangetoond dat een divers samengesteld team helpt in het neerzetten van een succesvolle strategie. In het publiek domein en het grensvlak publiek-privaat gaat het de goede kant op, maar met name binnen industriële omgevingen en het middenbedrijf is er nog veel werk te verrichten. Goed nieuws hierbij: het is een kans voor open doel, met name binnen een belangrijke categorie – de financiële portefeuille.

De mannelijke CFO van 50 die een toezichthoudende carrière ambieert krijgt het zwaar

Ruim 50% van onze plaatsingen in toezichthoudende rollen betreft vrouwen. Voor ons een natuurlijk gegeven bij het complementair samenstellen van een team1. En het komt natuurlijk ook door voornoemde quota. Met name voor de financiële rol binnen RvC’s speelt er echter ook wat anders.

Aantal vrouwelijke CFO’s groeit sterk

In een eerder artikel² schreven wij dat er de afgelopen 20 jaar binnen headhunting weinig veranderd is. Dat geldt voor het proces, maar zeker niet voor het aanbod. Want wat zijn er veel uitstekend gekwalificeerde vrouwelijke CFO’s uit de generatie X. Wij investeren gericht in het leren kennen van financieel talent, en zien dat zij de laatste jaren in snel tempo hun weg vinden naar toezichthoudende rollen.

Dit zou geen nieuws moeten zijn, maar wellicht goed om het vanuit onze neutrale rol nog maar eens te benadrukken. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de laatste 10 jaar het aantal vrouwelijke CFO’s sterk gegroeid is. Dat zij nu doorgroeien naar rollen binnen RvC’s is niet daarmee verwonderlijk. Deze CFO’s zijn goed opgeleid, ervaren, onafhankelijk, zelfbewust en in balans. En belangrijk, zijn vaak minder monomaan gericht op de eigen carrière en het eigen belang, maar staan meer ten dienste van de feitelijke organisatie-doelstellingen.

Vrouwelijke CFO’s kwalificeren vaak beter voor toezichthoudersrol

glazen plafond

Vrouwelijke CFO’s slechten glazen plafond

Laten we het scherp formuleren: Een searchbureau dat op de longlist voor de financiële portefeuille binnen een RvC nauwelijks vrouwen heeft staan is lui, dan wel onkundig. Sterker nog, omdat vele vrouwelijke CFO’s wat breder in het leven staan, kwalificeren ze vaak beter als toezichthouder. Des te meer omdat de rol van de RvC zich ook ontwikkelt. Gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen en aandacht voor belangen van diverse stakeholders zijn in veel RvC’s in toenemende mate cruciaal, naast controle en het ‘huiswerk’ van de auditcommissie.

Dus voor mannelijke bestuurders met een financieel profiel, die graag een portefeuille van toezichthoudende rollen willen opbouwen: het gaat lastig worden. Dat geeft niet, dat is het decennialang voor vrouwen ook geweest.

Geen diversiteitsbeleid? Dan ook geen interesse van vrouwelijke RvC-kandidaten!

Een ander effect wat wij de laatste jaren zien: vrouwelijke kandidaten zijn regelmatig kritischer dan mannen wat betreft RvC-rollen die hen aangeboden worden. Bedrijven zonder diversiteitsbeleid en zonder ‘purpose’ dreigen in een negatieve vicieuze cirkel te komen³ inzake diversiteit, door hun conservatieve opstelling. Want omdat er steeds meer organisaties diversiteit omarmen en mede door de dwang van quota kunnen voornoemde vrouwelijke toppers cherry picken: bedrijven staan te dringen. Dus waarom dan kiezen voor de achterblijvers?

Executive search: a careful contrast

Holtrop Ravesloot heeft als executive search bureau van nature oog voor wat wij noemen ‘a careful contrast’. Bij de matching matrix inzake het samenstellen van een complementair team hebben wij aandacht voor de ‘diversiteit van alles’. Hoe? Dat vertellen we u graag.

 

1 lees binnenkort ook: ‘RvT’s’, het onzinnig onderscheid tussen beiden verdwijnt met de nieuwe regelgeving
² zie interview: Topvrouwen.nl met Edith Zeevalk & Jan Beerling
³  zie publicatie Executive search: het ambacht is niet veranderd
4 zie publicatie Purpose centraal in executive search aanpak Holtrop Ravesloot