Rite steun 24 hr apotheek http://hollandpillen.com/ natuurlijke anti inflammatoire pillen

Overheid en ZBO’s

Bezuinigen aan de ene kant, meer klantgericht denken aan de andere kant. Ook de overheid en gelieerde organisaties, zoals de zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s), staan voor grote uitdagingen. Zij moeten meer en meer opereren als bedrijf, met de daarbij behorende besturingsmodellen, organisatiestructuren, processen en klanten. Daarnaast moeten zij hun primaire taak niet uit het oog verliezen. Ons searchbureau kent de wereld van overheid en bedrijfsleven en is in staat de juiste mensen te identificeren en interesseren die het beste van die twee werelden bij elkaar kunnen brengen. Topbestuurders die zich met hart en ziel willen inzetten, met oog voor wensen van medewerkers, klanten en overige stakeholders. En met gevoel voor de eisen die de huidige tijd aan de organisatie stelt.