Rite steun 24 hr apotheek http://hollandpillen.com/ natuurlijke anti inflammatoire pillen

Woningbouwcorporaties

Kruisbestuiving tussen sectoren zoals de woningbouw en het bedrijfsleven is van belang voor een vitale ontwikkeling van de maatschappij. Steeds vaker worden bestuurders gezocht die vanuit een integrale visie bruggen kunnen slaan. Woningbouwcorporaties moeten zich weer richten op hun kerntaak: het verzorgen van woningen en een leefbare omgeving creëren voor met name kwetsbare groepen. Dat vraagt om betrokken bestuurders met een duidelijke visie op de uitdagingen. Ontwikkelingen in wet- en regelgeving vragen eveneens om een nieuw type bestuurder. In het netwerk van Holtrop Ravesloot bevinden zich de perfecte kandidaten die de brug tussen bedrijfsleven en woningbouwcorporatie kunnen slaan.