Rite steun 24 hr apotheek http://hollandpillen.com/ natuurlijke anti inflammatoire pillen

Zorg

In de zorg spelen vraagstukken zoals nieuwe bekostigingssystematiek, veranderende wet- en regelgeving en klantgerichtheid een belangrijke rol. Zorginstellingen transformeren meer en meer naar zorgonderneming. Dat vraagt om bestuurders die passen bij de toekomst van de zorgsector in Nederland en de veranderende eisen. Holtrop Ravesloot is actief binnen zowel cure als care en werkt onder andere voor ziekenhuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, gehandicaptenzorg en voor instellingen die zorg voor ouderen of thuiszorg aanbieden. Tevens werkt ons searchbureau voor gelieerde organisaties zoals verzekeraars, onderzoeksinstituten, koepelorganisaties en toeleveranciers. Sinds haar intrede in de medische wereld in 1997 heeft Holtrop Ravesloot enkele honderden bestuurders en toezichthouders op topniveau geplaatst.