Rite steun 24 hr apotheek http://hollandpillen.com/ natuurlijke anti inflammatoire pillen

Auteur Archief

Roos Korrel

roos.korrel@holtropravesloot.nl
icon-linkedin

Roos richt zich op zowel het publieke als het private domein. In haar werk staat de mens centraal. Ze houdt ervan om te onderzoeken wat mensen ambiëren en hen hierbij te helpen op professioneel niveau. Roos heeft de bachelor Media & Cultuur en de master Film Studies afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Het is haar passie geweest om tijdens haar studietijd met kunst en cultuur bezig te zijn, maar ook vakken te volgen in economie, psychologie, bestuur en beleid om een carrière te maken waarbij de mens, de maatschappij en anderen helpen ten grondslag ligt. Tijdens haar studie heeft ze verschillende stages gelopen in de mediawereld (televisie, reclame/nieuwe media en filmdistributie) en kreeg ze haar eerste baan bij Valsplat – een organisatie die zich richt op ‘human centered’ digital design. Bij Valsplat was Roos verantwoordelijk voor de werving en selectie. Om haar talenten voor het vinden van de juiste kandidaten te combineren met wat kandidaten ambieert op professioneel niveau, vervolgt ze haar loopbaan carrière met enthousiasme bij Holtrop Ravesloot.

Laura van der Linden Martínez

laura.vdlindenmartinez@holtropravesloot.nl
icon-linkedin

Laura richt zich voornamelijk op het snijvlak publiek-privaat en op de publieke sector. In deze sectoren ondersteunt zij de consultants inhoudelijk en voert zij de eerste gesprekken met kandidaten. Laura is altijd op zoek naar eigenaardigheden van kandidaten, eigenschappen die je niet terugvindt op een cv. Zij voert met veel plezier en enthousiasme een open en informeel gesprek met iedere kandidaat.

Laura studeerde Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam waarna zij stages liep bij de Nederlandse Ambassade en de Europese Commissie in Madrid. Tijdens haar studie werkte Laura als rondleidster bij het bezoekerscentrum van De Nederlandsche Bank (DNB). Na haar studie startte zij haar carrière op de afdeling Communicatie van DNB als communicatiemedewerker externe betrekkingen en vervolgde haar loopbaan als handelsmedewerker, terug op de Nederlandse ambassade in Madrid.

Robin van der Harst

robin.vanderharst@holtropravesloot.nl
icon-linkedin

Robin heeft voor Holtrop Ravesloot gekozen omdat hij vooral geïnteresseerd is in het effect dat veranderingen op executive niveau hebben op de visie en strategie van een organisatie als geheel. Van profit tot non-profit; deze korte – of langetermijntransities hebben invloed op processen en werknemers op elk niveau, en brengen vele uitdagingen met zich mee. Het spreekt tot zijn gevoel van balans om met een realistische blik dit soort obstakels weg te nemen, zonder idealen uit het oog te verliezen. Na in de publieke en private sectoren te hebben gewerkt, en ervaring uit eerste hand met dergelijke uitdagingen, besefte Robin zich dat hij het beste deze unieke obstakels met unieke oplossingen kon aanpakken in zijn hoedanigheid als research consultant.

Edith Zeevalk

Partner

edith.zeevalk@holtropravesloot.nl
icon-linkedin

In het verlengde van haar jarenlange ervaring, opgedaan bij gerenommeerde executive search organisaties, richt Edith Zeevalk zich voornamelijk op de search van directeuren, bestuurders en toezichthouders voor de zorg-, onderwijs-, utiliteiten-, woningcorporatie- en overheidssector en hieraan gerelateerde markten op het snijvlak van publiek-privaat.

Haar bedrijfskundige achtergrond en persoonlijke ervaringen als manager en directeur bij grote (internationale) en kleinere organisaties maken dat zij zich goed kan inleven in de dynamiek van het hedendaagse management- en directieteam en de grote technologische, bestuurlijke, maatschappelijke en wettelijke veranderingen waaraan organisaties worden blootgesteld. Complexe transitietrajecten die mogelijk beperkingen met zich mee kunnen brengen maar bovenal kansen kunnen bieden. Dit vraagt om talentvolle leiders die conceptueel, alert en wendbaar zijn, vernieuwing niet schuwen en bovenal hun einddoel goed in het vizier weten te houden.

Haar verregaande marktkennis maken haar vakkundig gespreks- en adviespartner voor directie en bestuur. Haar zorgvuldig opgebouwde netwerk, in zowel het publieke als private domein, biedt haar opdrachtgevers toegang tot een omvangrijk aantal gekwalificeerde kandidaten waarvan ‘trackrecord’, reputatie en ‘stijl van opereren’ doorgaans reeds bekend is.

Edith heeft een onbedwingbare nieuwsgierigheid in mensen, bijbehorende drijfveren en beweegredenen en voelt zich bevoorrecht haar passie beroepsmatig te mogen inzetten. Met haar betrokken, vasthoudende en doortastende aanpak heeft zij talrijke posities op (top)niveau mogen vervullen alsmede algehele leiderschapsteams mogen samenstellen.
Edith is getrouwd en is moeder van drie prachtige jongens.

Aanjager van regionale innovatie: interview met Rinke Zonneveld

Interview met Rinke Zonneveld: directeur van InnovationQuarter

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. Als algemeen directeur van InnovationQuarter levert Rinke Zonneveld een belangrijke bijdrage aan de groei en vernieuwing van de economie in deze regio. De organisatie financiert vernieuwende en snelgroeiende bedrijven, assisteert internationale ondernemingen bij vestiging in Zuid-Holland en organiseert (internationale) samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Op deze wijze neemt InnovationQuarter een centrale rol in in de ontwikkeling van Zuid-Holland, samen met het bedrijfsleven, tot één van de meest innovatieve regio’s van Europa.

InnovationQuarter is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, de provincie Zuid-Holland, de gemeentes Rotterdam, Den Haag, Leiden, Delft, Drechtsteden, Westland en Zoetermeer, de TU Delft, Universiteit Leiden en de medische centra Leids Universitair Medisch Centrum en Erasmus Medisch Centrum.

Holtrop Ravesloot was in 2013 betrokken bij de werving van Rinke Zonneveld als algemeen directeur voor InnovationQuarter. Nu vier jaar verder is er de gelegenheid samen met Rinke Zonneveld het net op te halen en terug te blikken op zijn ervaringen van de afgelopen jaren.  Hoe staat Nederland ervoor als het gaat om vernieuwing? Hebben wij de juiste leiders om innovatieve krachten tot bloei te laten komen?

Wat zijn de belangrijkste mijlpalen geweest in jouw tijd tot nu toe bij InnovationQuarter?

“Toen we hier begonnen was ik praktisch alleen. Inmiddels zijn we een organisatie van ruim 60 mensen en hebben we een behoorlijke groei doorgemaakt. Deze groei komt ook voort uit het feit dat we hebben kunnen beantwoorden aan een grote vraag binnen het bedrijfsleven naar de diensten wie we leveren. Zo zijn we gegroeid van één investeringsfonds met         €28 miljoen naar drie fondsen met in totaal bijna €150 miljoen. Afgelopen jaar waren wij één van de meest actieve investeerders van Nederland.

We zien daarnaast een toename van buitenlandse bedrijven in onze regio. Het aantal buitenlandse bedrijven dat zich in onze regio vestigt is met ruim 55% toegenomen ten opzichte van enkele jaren geleden. Met andere woorden: wij slagen erin om samen met al onze partners een gunstig vestigingsklimaat tot stand te brengen. Onze organisatie werkt ook actief aan het betrekken van grotere spelers bij onze regio. Daarbij moet je denken aan bedrijven als Airbus en Fokker, die, zoals onlangs bekend werd,  activiteiten zullen ontplooien in ons gebied. Aan de andere kant helpen wij Nederlandse bedrijven in het aanboren van internationale contacten en netwerken die leiden tot nieuwe kansen voor economische groei. Volop werk te doen dus.”

Welke uitdagingen vond je op je pad toen je je werkzaamheden bent gestart en hoe heb je deze aangepakt?

“Ons succes wordt voor een groot deel bepaald doordat we van begin af aan heel professioneel georganiseerd zijn geweest. Daar hebben we heel veel aandacht aan besteed; dat alle processen op orde waren en dat we helder en aanspreekbaar waren. Verder is voor ons essentieel dat wij niet doen aan borstklopperij, maar dat wij echt faciliterend optreden. Wellicht dat we in het begin als bedreigend werden ervaren door veel bestaande, vaak kleinere initiatieven, maar we zijn erin geslaagd op verschillende fronten de samenwerking aan te gaan.  Dit heeft de innovatiekracht en de aantrekkingskracht voor onze regio enorm goed gedaan.”

Wat zie je als de belangrijkste drijvers voor innovatie?

“Ik geloof heel sterk in ‘open innovatie’. Bedrijven moeten openstaan voor de uitwisseling van innovatieve ideeën en bij voorkeur ‘cross-sectoraal’ willen samenwerken. Op die manier kan  baanbrekende innovatie tot stand komen die een economische boost tot stand kan brengen. Maar dit vereist wel een heel andere ‘mindset’. Wij merken overigens dat bij veel middelgrote en grote MKB-bedrijven die mentaliteit ruimschoots aanwezig is. Voor grotere corporates is de samenwerking op het vlak van bijvoorbeeld R&D vaak lastiger en zie je dat de samenwerking met startups veelal wordt gebruikt om de eigen organisatie op te schudden.”

Hoe staat het Nederlands bedrijfsleven er wat jou betreft voor als het gaat om innovatie en transformatie?

“Volgens mij doen we het heel goed in Nederland. Dat komt voor een deel ook door onze natuurlijke neiging tot polderen en samenwerken. Nederlanders en ook Nederlandse bedrijven zijn daarnaast  bijzonder flexibel en wendbaar en dat helpt ons bij het zoeken naar steeds nieuwe innovatieve oplossingen en businessmodellen. Deze bijzondere innovatieve kracht geeft ons een voorsprong ten opzichte van andere landen in Europa, zoals Duitsland, maar ook ten opzichte van landen in Azië.

In heel veel sectoren is een enorme transformatie gaande door digitalisering en robotisering en de veranderingen daardoor in bestaande businessmodellen. Ieder bedrijf wordt in de toekomst een databedrijf. InnovationQuarter levert hier uiteraard een bijdrage aan door te investeren en partijen bij elkaar te brengen.

In onze regio zie ik veel bedrijven die succesvol zijn in deze transformatie, maar ik kijk ook met verwachting naar sectoren die voor grote uitdagingen staan en nog stappen moeten zetten. Neem de petrochemische industrie in de Rotterdamse Haven. Over 10 jaar zal ons energieverbruik er geheel anders uitzien dan nu. Slagen bedrijven op de Maasvlakte er tijdig in zichzelf opnieuw uit te vinden en welke stappen zijn daarvoor nodig?

Een ander voorbeeld is de tuinbouwsector. Veel bedrijven in deze sector maken op dit moment de ontwikkeling door van voedingsproducent naar een kennisintensief servicebedrijf. Een goed voorbeeld van een dergelijk bedrijf is Lely: ooit een leverancier van producten in de veehouderij en nu een hightech servicebedrijf.”

Specifiek vanuit ons vak zijn wij op zoek naar de leiders van de toekomst die innovatie mogelijk moeten maken. Aan welke criteria dienen deze leiders wat jou betreft te voldoen?

“Innovatie gedijt het best bij leiders met lef en met visie. Ondernemers die niet wars zijn van risico’s en niet uitgaan van een boekhoudermentaliteit (wat is nu het precieze voorziene resultaat), maar juist gaan voor de kansen en varen op hun ‘gut-feeling’. Een tweede belangrijke eigenschap van succesvolle innovatieve leiders is de bereidheid te delen en te willen verbinden met andere bedrijven en spelers in de markt. Daarnaast dienen leiders ruimte en vrijheid te geven aan medewerkers zodat zij zich volledig kunnen ontplooien.”

Op welke wijze kunnen headhunters of recruitment bureaus volgens jou het beste bijdragen aan innovatie en aan de belangrijkste uitdagingen waarvoor onze economie en maatschappij zich gesteld zien?

“Headhunters hebben een belangrijke rol in het invullen van leiderschapsposities van de toekomst. Mijn oproep aan recruiters is om met durf shortlists samen te stellen voor opdrachtgevers door niet alleen kandidaten te selecteren die het bedrijf van jou verwacht, maar juist ook met kandidaten te komen die verfrissend en vernieuwend zijn.

Headhunters zouden sowieso veel meer veertigers, of zelfs nog jongere talentvolle mensen moeten selecteren voor executive posities: zij zijn veel beter in staat de huidige transformatie naar data-gedreven bedrijven te overzien en mogelijk te maken.

Tot slot zouden recruiters mogen rekruteren op eerdergenoemde leiderschapskwaliteiten die het bedrijfsleven vooruit kunnen helpen: lef, durf en het zoeken naar verbinding.”

Er komt een nieuw kabinet; dat staat vast. Wat zijn wat jou betreft de belangrijkste agendapunten voor de nieuwe regering teneinde innovatieve krachten tot bloei te laten komen?

“Ik wil hier zeker niet de positie innemen van lobbyist, maar ik heb hier wel ideeën over. Ik raad een nieuw kabinet aan de verdere ontwikkeling van ‘smart industry’ te bevorderen; daar liggen grote mogelijkheden. Verder is er de afgelopen periode te zwaar bezuinigd op research en development bij universiteiten en bedrijven. Daar mag wat mij betreft geld bovenop. Voor de vestiging van buitenlandse bedrijven is het tenslotte essentieel dat de overheid de huidige 30%-regeling voor buitenlandse werknemers in stand laat.”

Zorgfanatici zetten schouders onder zorginnovatie

Vanuit verbondenheid met leiderschap en innovatie in de zorgsector willen wij u hierbij graag op de hoogte brengen van een mooi initiatief: de Avicenna Hackathon Digital Medicine in Utrecht op 14 en 15 oktober 2017. Als bronze partner ondersteunt Holtrop Ravesloot dit innovatieve evenement waarvoor 100 zorgfanatici worden geselecteerd bestaande uit 70 professionals en 30 topstudenten van o.a. het Avicenna Excellence Program. De multidisciplinaire groep aan professionals zal bestaan uit artsen, verpleegkundigen, designers, programmeurs, engineers en bedrijfskundigen die met elkaar intensief aan de slag gaan om gedurende twee dagen creatieve en innovatieve oplossingen te bedenken voor een probleem in de gezondheidszorg.

Avicenna trekt hierin op met het prestigieuze MIT (Massachusetts Institute of Technology)  uit Boston dat in de afgelopen jaren wereldwijd een naam heeft opgebouwd in het organiseren van healthcare hackathons met als uitkomst concrete toepasbare resultaten. Zo is eerder bijvoorbeeld een app ontwikkeld die een arts ‘realtime’ ondersteunt bij het maken van echo’s door de juiste positie van de echokop op het lichaam aan te geven.

Het thema voor de hackathon 2017 is ‘Digital Medicine’.

Voor meer informatie en het programma, zie: https://www.avicennahackathon.nl/

De RvC en opvolging: “Een RvC zorgt voor objectiviteit”

Holtrop Ravesloot is dikwijls betrokken bij opvolgingsvraagstukken binnen familiebedrijven. Bij het zoeken naar een opvolger wordt het belang van de raad van commissarissen veelal onderkend, zo stelt Jan Beerling, mede-eigenaar van Holtrop Ravesloot. “Een raad van commissarissen helpt de onderneming bij een objectieve selectie en helpt opvolgers te ‘landen’ in de organisatie”, aldus Jan Beerling in een interview met FamBizz.

Bekijk het volledige artikel (in .pdf) hier.

The Future of Fintech

The Future of Fintech: Het Professional Development Program voor Senior Finance Professionals

Als we het over vernieuwing hebben, dan hebben we het zeker ook over de financiële sector die  zich door de opkomst van slimme technologieën in rap tempo opnieuw aan het uitvinden is. De disruptieve ontwikkelingen in de FinTech brengen eveneens vraagstukken met zich mee op het gebied van ‘Human Capital’ en leiderschap. Sluiten de competenties van de huidige ‘Senior Financials’ afkomstig uit grote bestaande Corporates wel aan bij de gewenste manier van werken en mindset bij startups en scale-ups?

Zowel vanuit de professionals als vanuit het bedrijfsleven zien wij een toenemende vraag naar personeel met een meer hybride profiel dat aansluit bij de startup en scale-up mindset en manier van werken. Kortom, de snelheid  van technologische  ontwikkelingen vraagt om aanpassingsvermogen van de huidige senior financial professional en om andere soft- en hard skills.

Om het hiaat tussen vraag en aanbod te dichten en Senior Financials  goed op te leiden om succesvol te kunnen zijn binnen startups en scale-ups in Fintech, heeft Boudewijn Vellinga als verantwoordelijk partner bij Holtrop Ravesloot in samenwerking met Dr. Tony de Bree MBA, CEO en founder van FinTech Startup Partners, een ‘Professional Development Program’ ontwikkeld. Hierbij worden Senior Financials door middel van een persoonlijk trainings- en coachingstraject begeleid om succesvol bij een FinTech-onderneming in dienst te kunnen treden of zelf een succesvolle Fintech-startup te beginnen als (mede)opricht(st)er.

Voor meer informatie over dit nieuwe initiatief, zie  www.holtropravesloot.nl/fintech