Rite steun 24 hr apotheek http://hollandpillen.com/ natuurlijke anti inflammatoire pillen

Edith Zeevalk

Associate Partner

edith.zeevalk@holtropravesloot.nl
icon-linkedin

In het verlengde van haar jarenlange ervaring, opgedaan bij gerenommeerde executive search organisaties, richt Edith Zeevalk zich voornamelijk op de search van directeuren, bestuurders en toezichthouders voor de zorg-, onderwijs-, utiliteiten-, woningcorporatie- en overheidssector en hieraan gerelateerde markten op het snijvlak van publiek-privaat.

Haar bedrijfskundige achtergrond en persoonlijke ervaringen als manager en directeur bij grote (internationale) en kleinere organisaties maken dat zij zich goed kan inleven in de dynamiek van het hedendaagse management- en directieteam en de grote technologische, bestuurlijke, maatschappelijke en wettelijke veranderingen waaraan organisaties worden blootgesteld. Complexe transitietrajecten die mogelijk beperkingen met zich mee kunnen brengen maar bovenal kansen kunnen bieden. Dit vraagt om talentvolle leiders die conceptueel, alert en wendbaar zijn, vernieuwing niet schuwen en bovenal hun einddoel goed in het vizier weten te houden.

Haar verregaande marktkennis maken haar vakkundig gespreks- en adviespartner voor directie en bestuur. Haar zorgvuldig opgebouwde netwerk, in zowel het publieke als private domein, biedt haar opdrachtgevers toegang tot een omvangrijk aantal gekwalificeerde kandidaten waarvan ‘trackrecord’, reputatie en ‘stijl van opereren’ doorgaans reeds bekend is.

Edith heeft een onbedwingbare nieuwsgierigheid in mensen, bijbehorende drijfveren en beweegredenen en voelt zich bevoorrecht haar passie beroepsmatig te mogen inzetten. Met haar betrokken, vasthoudende en doortastende aanpak heeft zij talrijke posities op (top)niveau mogen vervullen alsmede algehele leiderschapsteams mogen samenstellen.
Edith is getrouwd en is moeder van drie prachtige jongens.

Boudewijn Vellinga

Associate Partner

boudewijn.vellinga@holtropravesloot.nl
icon-linkedin

Boudewijn is sinds 2004 actief in de sector Financiële Dienstverlening, waarbij hij een divers trackrecord heeft opgebouwd op de Nederlandse, Duitse & Engelse financiële markten. Gedurende zijn internationale carrière heeft hij functies bekleed als specialist en als leidinggevende binnen de wereld van Executive Search in o.a. London, Amsterdam en Frankfurt, wat heeft geleid tot sterke relaties in binnen – en buitenland. Aangezien specialisten steeds internationaler worden ingezet, is zijn geografische dekking dan ook van groot belang.

Na zijn studie International Management heeft Boudewijn een parttime MBA gevolgd aan de Universiteit Nyenrode op het gebied van Energy, daarnaast volgt hij vaak cursussen om op te hoogte te blijven van de altijd veranderende financiële markten. Als onderscheidend vermogen ziet Boudewijn de mate van zorgvuldigheid van het zoekproces, aangezien de eisen van competenties van leiders zijn aangescherpt door innovatie, digitalisering, risicobeheersing of een ambitieuze groeiagenda.

Het wordt steeds belangrijker de nieuwe leiders, alsmede de specialisten, buiten de traditionele kaders te vinden. Dit vereist een bepaald associatief vermogen, verbindingskracht en aanpassingsvermogen.

Naast het opzetten en uitbouwen van de “Financial Services” praktijk, richt Boudewijn zich met name op concurrentie analyse, “Market Mapping”, adviseren en het vervullen van leidinggevende posities. Verder spreekt hij vloeiend Engels en Duits.

Boudewijn is getrouwd en de trotse vader van een dochter en een zoon. Zijn vrije tijd spendeert hij graag met zijn gezin, verder speelt hij geregeld tennis en golf.

Gerald Knol

Partner

gerald.knol@holtropravesloot.nl
icon-linkedin

De ontwikkeling van leiderschap in het publieke domein fascineert Gerald. Binnen Holtrop Ravesloot richt hij zich, deels, op de maatschappelijke sectoren zorg, onderwijs, overheid en NGO’s en verenigingen. Sectoren waar directeuren en bestuurders zich dienen te kunnen en willen verbinden met het doel en bestaansrecht van organisaties. Daarnaast richt hij zich op het snijvlak van publiek en privaat. De vervlochtenheid van de samenleving neemt toe en waar publiek en privaat elkaar raken ontstaan kansen en uitdagingen. Vanuit Holtrop Ravesloot is Gerald verantwoordelijk voor de ontwikkelingen op dit snijvlak, vooral waar het de verbinding van zorg en onderwijs met ondernemerschap en innovatie inhoudt.

Omdat voor Holtrop Ravesloot ook het leiderschap van de toekomst onlosmakelijk verbonden is met de uitdaging van het heden heeft Gerald speciale aandacht voor het groeiende palet aan talentvolle young executives. Die actief zijn in de publieke sector of op het snijvlak van partnering tussen het private en publieke domein.

Gerald is, na een korte periode onderzoeksmedewerker bij de Rijksuniversiteit Groningen te zijn geweest, in 2009 als research consultant begonnen bij Holtrop Ravesloot. Eind 2011 heeft hij de stap naar consultant gemaakt. Sinds januari 2015 is hij partner. Gerald studeerde bedrijfskunde, afstudeerrichting human resource management en filosofie in Groningen.

Gerald is getrouwd met Lisanne en trotse vader van Madelief en Arthur. In zijn vrije tijd wandelt en fietst hij graag.

Jan Beerling

Partner

jan.beerling@holtropravesloot.nl
icon-linkedin

Bouwend op zijn langjarige ervaring binnen executive search en op zijn verzamelde expertise binnen het kantoor richt Jan Beerling zich met name op het vervullen van directie- en commissarissenposities in de sectoren B2B (industrie, logistiek en zakelijke dienstverlening) en B2C. Daarnaast heeft hij ruime ervaring met continuïteitsvraagstukken binnen familiebedrijven alsmede bedrijfsopvolging. Speciale aandacht gaat uit naar de brancheoverschrijdende activiteiten ontstaan vanuit de wereld van e-business en de koppeling tussen ‘traditionele’ en nieuwe businessmodellen.

Jan startte als researcher bij Holtrop Ravesloot in 1987. Inmiddels is hij vele jaren actief als partner in executive search. Integriteit en kwaliteit, de leidende principes binnen Holtrop Ravesloot, zijn voor hem een tweede natuur. Jan studeerde organisatiesociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Naast het ondernemerschap is hij gehuwd en vader van twee dochters, een fervent tennisser en een gepassioneerd muzikant.