Rite steun 24 hr apotheek http://hollandpillen.com/ natuurlijke anti inflammatoire pillen

Roos Korrel

roos.korrel@holtropravesloot.nl
icon-linkedin

Roos richt zich op zowel het publieke als het private domein. In haar werk staat de mens centraal. Ze houdt ervan om te onderzoeken wat mensen ambiëren en hen hierbij te helpen op professioneel niveau. Roos heeft de bachelor Media & Cultuur en de master Film Studies afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Het is haar passie geweest om tijdens haar studietijd met kunst en cultuur bezig te zijn, maar ook vakken te volgen in economie, psychologie, bestuur en beleid om een carrière te maken waarbij de mens, de maatschappij en anderen helpen ten grondslag ligt. Tijdens haar studie heeft ze verschillende stages gelopen in de mediawereld (televisie, reclame/nieuwe media en filmdistributie) en kreeg ze haar eerste baan bij Valsplat – een organisatie die zich richt op ‘human centered’ digital design. Bij Valsplat was Roos verantwoordelijk voor de werving en selectie. Om haar talenten voor het vinden van de juiste kandidaten te combineren met wat kandidaten ambieert op professioneel niveau, vervolgt ze haar loopbaan carrière met enthousiasme bij Holtrop Ravesloot.

Laura van der Linden Martínez

laura.vdlindenmartinez@holtropravesloot.nl
icon-linkedin

Laura richt zich voornamelijk op het snijvlak publiek-privaat en op de publieke sector. In deze sectoren ondersteunt zij de consultants inhoudelijk en voert zij de eerste gesprekken met kandidaten. Laura is altijd op zoek naar eigenaardigheden van kandidaten, eigenschappen die je niet terugvindt op een cv. Zij voert met veel plezier en enthousiasme een open en informeel gesprek met iedere kandidaat.

Laura studeerde Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam waarna zij stages liep bij de Nederlandse Ambassade en de Europese Commissie in Madrid. Tijdens haar studie werkte Laura als rondleidster bij het bezoekerscentrum van De Nederlandsche Bank (DNB). Na haar studie startte zij haar carrière op de afdeling Communicatie van DNB als communicatiemedewerker externe betrekkingen en vervolgde haar loopbaan als handelsmedewerker, terug op de Nederlandse ambassade in Madrid.

Robin van der Harst

robin.vanderharst@holtropravesloot.nl
icon-linkedin

Robin heeft voor Holtrop Ravesloot gekozen omdat hij vooral geïnteresseerd is in het effect dat veranderingen op executive niveau hebben op de visie en strategie van een organisatie als geheel. Van profit tot non-profit; deze korte – of langetermijntransities hebben invloed op processen en werknemers op elk niveau, en brengen vele uitdagingen met zich mee. Het spreekt tot zijn gevoel van balans om met een realistische blik dit soort obstakels weg te nemen, zonder idealen uit het oog te verliezen. Na in de publieke en private sectoren te hebben gewerkt, en ervaring uit eerste hand met dergelijke uitdagingen, besefte Robin zich dat hij het beste deze unieke obstakels met unieke oplossingen kon aanpakken in zijn hoedanigheid als research consultant.

Edith Zeevalk

Partner

edith.zeevalk@holtropravesloot.nl
icon-linkedin

In het verlengde van haar jarenlange ervaring, opgedaan bij gerenommeerde executive search organisaties, richt Edith Zeevalk zich voornamelijk op de search van directeuren, bestuurders en toezichthouders voor de zorg-, onderwijs-, utiliteiten-, woningcorporatie- en overheidssector en hieraan gerelateerde markten op het snijvlak van publiek-privaat.

Haar bedrijfskundige achtergrond en persoonlijke ervaringen als manager en directeur bij grote (internationale) en kleinere organisaties maken dat zij zich goed kan inleven in de dynamiek van het hedendaagse management- en directieteam en de grote technologische, bestuurlijke, maatschappelijke en wettelijke veranderingen waaraan organisaties worden blootgesteld. Complexe transitietrajecten die mogelijk beperkingen met zich mee kunnen brengen maar bovenal kansen kunnen bieden. Dit vraagt om talentvolle leiders die conceptueel, alert en wendbaar zijn, vernieuwing niet schuwen en bovenal hun einddoel goed in het vizier weten te houden.

Haar verregaande marktkennis maken haar vakkundig gespreks- en adviespartner voor directie en bestuur. Haar zorgvuldig opgebouwde netwerk, in zowel het publieke als private domein, biedt haar opdrachtgevers toegang tot een omvangrijk aantal gekwalificeerde kandidaten waarvan ‘trackrecord’, reputatie en ‘stijl van opereren’ doorgaans reeds bekend is.

Edith heeft een onbedwingbare nieuwsgierigheid in mensen, bijbehorende drijfveren en beweegredenen en voelt zich bevoorrecht haar passie beroepsmatig te mogen inzetten. Met haar betrokken, vasthoudende en doortastende aanpak heeft zij talrijke posities op (top)niveau mogen vervullen alsmede algehele leiderschapsteams mogen samenstellen.
Edith is getrouwd en is moeder van drie prachtige jongens.

Souraya Sarraf-Bouwmans

souraya.sarraf@holtropravesloot.nl
icon-linkedin

Souraya is de afgelopen twintig jaar actief geweest in zowel de publieke als de private sector in binnen- en buitenland. Bij Randstad heeft zij verschillende commerciële rollen vervuld en ervaring opgedaan in een internationale setting. Gedurende zes jaar is zij eindverantwoordelijk geweest voor het Amsterdam Fashion Institiute onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam. Binnen Holtrop Ravesloot zal zij zich richten op zakelijke dienstverlening en industrie.

Gerald Knol

Partner

gerald.knol@holtropravesloot.nl
icon-linkedin

De ontwikkeling van toekomstgericht en duurzaam leiderschap op het snijvlak van privaat en publiek fascineert Gerald. Binnen Holtrop Ravesloot is hij als partner verantwoordelijk voor de sectoren zorg, onderwijs, ngo’s en verenigingen. Sectoren waar directeuren en bestuurders zich kunnen en willen verbinden met het maatschappelijke doel van organisaties.

Daarnaast richt hij zich op het snijvlak van publiek en privaat. De vervlechting van de samenleving neemt toe en waar publiek en privaat elkaar raken ontstaan kansen en uitdagingen. Vanuit Holtrop Ravesloot is Gerald verantwoordelijk voor de ontwikkelingen op dit snijvlak, vooral waar het de verbinding van zorg en onderwijs met PE/VC investeerders, ondernemerschap, commercie en innovatie betreft.

Zelf is Gerald maatschappelijk actief als voorzitter van het bestuur van SOOZ, een welzijnsorganisatie in Amsterdam en als partner van de Sustainable Healthcare Challenge (SHC). De SHC is een innovatiewedstrijd, gedragen door studenten, die ons de kans geeft geïnspireerd te raken en op de hoogte te blijven van innovaties binnen de zorg (zowel sociale innovatie als MedTech, wearables, apps, etc.).

Internationaal is Gerald zowel lid van het kernteam van de Life Sciences en Healthcare Practice Group van IIC Partners alsook van de Education, Not for Profit and Government Practice Group.

Gerald is, na een korte periode onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen te zijn geweest, in 2009 als research consultant begonnen bij Holtrop Ravesloot. In 2012 heeft
hij de stap naar consultant gemaakt. Sinds januari 2018 is hij partner/aandeelhouder.
Gerald studeerde bedrijfskunde (human resource management) en filosofie in Groningen.
Gerald is getrouwd met Lisanne en trotse vader van Madelief en Arthur. In zijn vrije tijd wandelt en fietst hij graag.

Jan Beerling

Partner

jan.beerling@holtropravesloot.nl
icon-linkedin

Bouwend op zijn langjarige ervaring binnen executive search en op zijn verzamelde expertise binnen het kantoor richt Jan Beerling zich met name op het vervullen van directie- en commissarissenposities in de sectoren B2B (industrie, logistiek en zakelijke dienstverlening) en B2C. Daarnaast heeft hij ruime ervaring met continuïteitsvraagstukken binnen familiebedrijven alsmede bedrijfsopvolging. Speciale aandacht gaat uit naar de brancheoverschrijdende activiteiten ontstaan vanuit de wereld van e-business en de koppeling tussen ‘traditionele’ en nieuwe businessmodellen.

Jan startte als researcher bij Holtrop Ravesloot in 1987. Inmiddels is hij vele jaren actief als partner in executive search. Integriteit en kwaliteit, de leidende principes binnen Holtrop Ravesloot, zijn voor hem een tweede natuur. Jan studeerde organisatiesociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Naast het ondernemerschap is hij gehuwd en vader van twee dochters, een fervent tennisser en een gepassioneerd muzikant.

Freek Muller

Managing Partner

freek.muller@holtropravesloot.nl
icon-linkedin

Freek richt zich met name op de sectoren zorg, onderwijs en overheid, waarin het kantoor een toonaangevende positie heeft.

Na aanvankelijk vooral in de private sector (automotive, insurance, retail) actief te zijn geweest richt Freek Muller zich sinds de jaren negentig op de publieke sector. Met name in de zorg, het onderwijs, de overheid en voor koepelorganisaties heeft hij talrijke eindverantwoordelijke functies ingevuld. Zo ook vele toezichthoudende posities, vanuit Holtrop Ravesloot Governance. Met enige regelmaat treedt hij op als spreker over bestuur en toezicht op congressen en symposia of als inleider in opleidingsprogramma’s. Freek is een executive searcher pur sang en heeft een belangrijk aandeel gehad in de ontwikkeling en groei van het kantoor. Sinds 2005 vervult hij als managing partner een coördinerende en sturende rol.

Na zijn studie arbeids- en organisatiepsychologie in Leiden is Freek in de executive search begonnen. Na drie jaar bij IMA (Integrated Management Advisors) startte hij begin 1989 bij Holtrop Ravesloot.